Sotilasilmailuviranomaiselta MDOA-hyväksyntä Insta ILS:lle

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) on myöntänyt 23. lokakuuta eurooppalaisen sotilasilmailun lentokelpoisuusvaatimuksen mukaisen Military Design Organisation -hyväksynnän Insta ILS Oy:n suunnitteluorganisaatiolle.

Eurooppalaisten sotilasilmailun European Military Airworthiness Requirements (EMAR-21) - lentokelpoisuusvaatimuksen mukainen hyväksyntä antaa Insta ILS:lle luvassa määritetyt oikeudet hyväksyä itsenäisesti puolustusvoimien lentokaluston pieniin muutoksiin ja korjauksiin liittyviä lentokelpoisuustarkastuksia.

Insta ILS on toinen hyväksynnän saanut yritys Suomessa. Menettely antaa jatkossa mahdollisuuden vapauttaa puolustusvoimien resursseja lentokelpoisuustarkastuksista muihin tehtäviin.

Lue myös: