Suomen lennonjohtajat liittyivät kansainväliseen etujärjestöön

SLJY_logo_1Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry (SLJY) on 2. lokakuuta liittynyt kansainväliseen ATCEUC-järjestöön (Air Traffic Controllers European Unions Coordination). SLJY hyväksyttiin jäseneksi Marseillessa pidetyssä järjestön yleiskokouksessa.

ATCEUC toimii asiantuntijana eurooppalaisen lennonvarmistuksen kehityksessä ja se tukee kansallisia yhdistyksiä lennonjohtajan työn ja oikeudellisen aseman turvaamiseksi. SLJY haluaa olla mukana vaikuttamassa eurooppalaisen  lennonvarmistusjärjestelmän kehitystyössä.

ATCEUC toimii asiantuntijajärjestönä eurooppalaisen lennonvarmistuksen kehityksessä. Se edustaa 29 lennonjohtajien ammattiyhdistystä ja yli 14 000 lennonjohtajaa Euroopassa.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry on vuonna 1952 perustettu suomalaisten lennonjohtajien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. Yhdistys on itsenäinen sopimusosapuoli ja edustaa yli 90% suomalaisista lennonjohtajista ja aktiivijäseniä on noin 270.

SLJY ry on lennonjohtajien kansainvälisen kattojärjestön, IFATCA:n (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations) perustajajäsen.