Suomi hakee EU-rahaa ilmailualan toimijoiden tietoverkkojen turvallisuuden kehittämiseksi

ATC_estripSuomalaiset toimijat hakevat väylä- ja liikennehankkeille EU:n CEF-rahoitustukea. Tukea haetaan Blending- ja SESAR-monivuotisten ohjelmien rahoitushauissa yhteensä noin 21 miljoonaa euroa. Yhtenä kokonaisuutena haetaan tukea ilmailualan tietoverkkojen turvallisuuden kehittämiseksi. Siitä vastaa Suomen osalta ANS Finland.

Tukea haetaan ilmailualan toimijoiden tietoverkkojen turvallisuuden kehittämiseksi, HaminaKotkan sataman yhteyksien parantamiseen, Helsingin ja Tallinnan välisen laivaliikenteen ja satamatoiminnan kehittämiseen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin parantamiseen. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi asioita istunnossaan 28.3.2018.

Vuoden 2017 toisessa Blending –haussa on jaossa yhteensä 350 miljoonaa euroa ja lisäksi SESAR-ohjelmassa jaetaan 290 miljoonaa euroa.

Euroopan Unionin Komissio on laatinut lennonvarmistusjärjestelmien ja ilmaliikenteen hallinnan parantamiseksi toteutusohjelman, missä nimetyille ja määritellyille hankkeille voidaan myöntää tukirahoitusta.

Ilmailun eri toimijoiden käyttämien tietoverkkojen turvallisuudenhallinta ja käyttäjien luotettava tunnistaminen on välttämätöntä niiden tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Kyseisiä yhteyksiä käytetään ilma-alusten ja lennonvarmistustoimijoiden välillä sekä lentoasemilla.

Suomessa lennnorvarmistuspalvelua tarjoava ANS Finland tulee käyttämään kehitettäviä menettelyjä omassa toiminnassaan, kun ne on vahvistettu noudatettaviksi. Osallistumalla määrittelyhankkeeseen ANS Finlandilla on parempi valmius hyödyntää määrittelyjä omissa järjestelmähankkeissaan.

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 7/2018–12/2021 on 8,5 miljoonaa euroa josta Suomen osuus on 176 000 euroa eli n. 2 prosenttia. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 4,25 miljoonaan euroa, josta Suomen tuen osuus on 88 000 euroa. Hankkeesta puolet rahoitetaan osallistujien toimesta ja puolet CEF-tukirahoituksella. Hankkeen vetäjänä toimii eurooppalainen lennonvarmistusjärjestö Eurocontrol.

Hankkeeseen on osallistumassa lisäksi noin 30 muuta lennonvarmistuspalvelun tarjoajaa, lentoasemaa, lentoyhtiötä tai tutkimuslaitosta, joiden osuus kustannuksista on 48 %. Suomen osalta hankkeesta vastaa Air Navigation Services Finland Oy.

Lue myös: