Suomi sitoutui COP 26 -kokouksen liikennealoitteisiin - tavoitteena ilmailun nettonollapäästöt

sky_sunset_3Suomi on mukana kuudessa Glasgow’n COP 26 -ilmastokokouksen liikennealoitteessa. Liikenteen päästöjä sitoudutaan vähentämään ilmassa, maalla ja  merellä. Sitoumukset kirittävät maita kohti hiiletöntä liikennettä. Ilmailun osalta tavoitteena on nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Liikenne ei ollut COP 26 -ilmastokokouksen varsinaisella asialistalla, mutta etenkin kokouksen isäntämaa Ison-Britannian aloitteesta maat sopivat monista liikennealoitteista. Sen myötä liikenne on kokouksessa näkyvämmässä roolissa kuin aiemmissa ilmastokokouksissa.

"Julistukset ovat selvä viesti siitä, että yhä useampi maa aikoo vaiheittain vapautua fossiilisista polttoaineista, oli kyseessä tie-, meri- tai lentoliikenne. Glasgow’n sitoumukset ovat linjassa Suomen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden kanssa. Julistukset vahvistavat Suomen roolia korkean teknologian maana, joka kehittää ilmastoystävällisiä ratkaisuja liikenteeseen", sanoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

"Liikenteen päästövähennykset ovat kriittisiä 1,5 asteen tavoitteen saavuttamisen näkökulmasta. Julistukset kirittävät kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ja myös kansallisia toimia. Suomelle on tärkeää, että löydämme keinot hiilettömään meriliikenteeseen, koska olemme käytännössä saari", sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

COP 26 -ilmastokokous järjestettiin Glasgow'ssa 31.10.-12.11. Ainakin easyJet tarjosi kokouksen aikana lentoja Lontoon Gatwickistä Glasgow'hun Nesteen uusiutuvalla lentopolttoaineella.


Tähtäimessä ovat ilmailun nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä

EU:n yhteisen kannan mukaisesti Suomi tukee julkilausumaa, joka kirittää ilmailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen asteittain. Julkilausuman mukaan tähdätään siihen, että kansainvälisessä lentoliikenteessä hiilidioksidipäästöjen nettonollatavoite saavutetaan vuoteen 2050 mennessä. Tavoite edesauttaa sitä, että maailman keskilämpötilan nousu pysähtyisi 1,5 asteeseen.

Julkilausumassa tunnistetaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n rooli ja tavoitteiden saavuttamista onkin edistettävä juuri ICAO:n kautta. Esimerkiksi on pyrittävä siihen, että kansainvälisen lentoliikenteen CORSIA -päästöhyvitysjärjestelmä (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) olisi mahdollisimman tehokas.

Tärkeä välietappi on ICAO:n yleiskokous vuonna 2022. Lisäksi julkilausumassa maat sitoutuvat kehittämään ja ottamaan käyttöön kestäviä lentopolttoaineita. Suomalainen Neste on maailman johtava toimija uusiutuvan lentopolttoaineen kehittämisessä ja valmistamisessa. Neste tekee laajasti yhteistyötä lentoyhtiöiden ja lentoasemien kanssa ympäri maailmaa.