Syyttäjä määräsi esitutkinnan toimitettavaksi Puolustusvoimien komentajaa koskevassa asiassa

Keskusrikospoliisi on suorittanut syyttäjän määräämää esiselvitystä Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin menettelystä niin sanottuun Lemmenjoen harjoitukseen liittyvässä asiassa. Esiselvityksessä on suoritettu useita alustavia kuulemisia ja hankittu kirjallisia selvityksiä.

Esiselvityksessä ilmenneiden seikkojen ja muun samaan asiakokonaisuuteen liittyvän aineiston perusteella syyttäjä on päätti 3. toukokuuta 2019 käynnistää asiassa esitutkinnan, jossa selvitetään sitä, onko Puolustusvoimien komentaja syyllistynyt rikokseen rikkomalla sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettuun lakiin perustuvia velvollisuuksiaan.

Puolustusvoimien komentaja Lindberg on esiselvityksessä kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Esitutkinnan toimittaa keskusrikospoliisi.

Samaan asiakokonaisuuteen liittyen on aikaisemmin nostettu syytteitä sotilasrikoksista Karjalan lennoston entistä komentajaa ja ilmavoimien entistä komentajaa vastaan. Syytteet liittyvät 22.–24.9.2017 Inarissa järjestetyn vapaaehtoisen kertausharjoituksen tapahtumiin ja niiden johdosta toimitetun esitutkinnan aloittamiseen.

Syyttäjänä asiassa toimii neuvotteleva virkamies Sampsa Hakala Valtakunnansyyttäjänvirastosta.

Lue myös: