Trafi muistuttaa ettei PED-laitteiden laajentunut käyttö ole vielä voimassa

trafi_logoEuroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA lupasi 13. marraskuuta vapauttaa elektronisten ns. PED-laitteiden lennonaikaisen käytön. Viranomainen seuraa näin yhdysvaltain FAA:n lokakuista päätöstä. Ohjeistus on luvassa marraskuun aikana ja vielä toistaiseksi lennoilla on toimittava nykyohjeistuksen mukaan. Lentoyhtiöt tekevät aikanaan lopullisen päätöksen laitteiden käytön sallimisesta.

Lainsäädäntömuutokset tehdään EASAn valmisteilla olevan ohjeistuksen pohjalta. Uuden lainsäädännön perusteella lentoyhtiöt muuttavat omaa ohjeistustaan ja kouluttavat henkilökuntansa. Uuden ohjeistuksen käyttöönotto tapahtuneekin muutamien kuukausien kuluttua siitä, kun nykyistä lainsäädäntöä on muutettu.

Muutoksen tarkoituksena on lisätä matkustajamukavuutta ja yhtäläistää lentoyhtiöiden toimintamalleja turvallisuuden kärsimättä.

Trafi pitää tärkeänä, että lennoilla noudatetaan aina miehistön antamia, voimassa olevia turvallisuusohjeita.

Trafi_Pekka_Henttu_1”Tällä hetkellä laitteiden käyttö on kuitenkin vielä kielletty koneen rullauksen ja lentoonlähdön ja laskun aikana”, muistuttaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

"Lentoturvallisuuden takaamiseksi on erittäin tärkeää, että noudatamme edelleen voimassa olevia määräyksiä. Eurooppalaiset lentoyhtiöt tekevät aikanaan lainsäädäntömuutoksen toteuduttua itsenäisesti päätöksensä tulevaisuuden mahdollisista lievennyksistä, mutta toivottavaa olisi, että lentoyhtiöt harmonisoivat menettelynsä mahdollisimman laajalti.”


Lentokoneessa elektronisten laitteiden oltava aina ns. lentotilassa

Kannettavia elektronisia laitteita ovat esimerkiksi tablettitietokoneet, älypuhelimet, sähköisten kirjojen lukulaitteet ja mp3-soittimet. Lentokoneessa käytettäessä laitteen on aina oltava lentotilassa.

Nykylainsäädännön mukaan lentotilassa olevien laitteiden käyttö on sallittu koneessa muulloin kuin rullauksen, lentoonlähdön ja laskun aikana. Myös jatkossa suuret laitteet, kuten kannettavat tietokoneet, on sijoitettava muiden käsimatkatavaroiden tapaan turvalliseen paikkaan näiden lennon vaiheiden ajaksi.

EASAn päämääränä on varmistaa kannettavien elektronisten laitteiden turvallinen ja yhdenmukainen käyttö eurooppalaisten lentoyhtiöiden liikennöimissä ilma-aluksissa. Suomessa tullaan noudattamaan tätä yhteiseurooppalaista lainsäädäntöä.

Lue myös: