Trafi palautti Suomeen rekisteröityjen ilma-alusten luettelon julkiseksi

Airbus_nosesLiikenteen turvalisuusvirasto on palauttanut nettipalveluunsa uuden version Suomeen rekisteröidyistä ilma-aluksista. Trafi poisti rekisteritiedot palvelustaan marraskuussa 2014. Nykyversiosta on karsittu pois ilma-alusten omistajatahot.

Ilma-alusrekisteri poistettiin Trafin nettipalvelusta 13. marraskuuta 2014 voimaantulleen uudistetun ilmailulain myötä. Asiaa rajoitti tuolloin ilmailulain 2 luvun tietojen luovuttamista koskevat säännökset. Uudistuneiden tiedonluovutuskäytäntöjen mukaisesti tietoja voitiin luovuttaa ilma-aluksen täydellisen rekisteritunnuksen perusteella vain yksittäisluovutuksena.

Nyt 2. heinäkuuta 2015 Trafi on julkistanut uuden rajoitetumman version Suomeen rekisteröidyistä ilma-aluksista. Rekisteri sisältää tiedot ilma-aluksen rekisteritunnuksesta, konetyypistä sekä sen lentokelpoisuuksien viimeisen voimassaolopäivän.

Suomen ilma-alusrekisteriä siviili-ilma-aluksista ylläpitää Trafi ja sotilasilma-alukset ovat rekisteröity Puolustusvoimien ylläpitämään sotilasilma-alusrekisteriin.

Trafi ilma-alusrekisteri (PDF-tiedosto)