Traficom: Ilmavoimien Grob-lentokoulutusohjelma ei ole tällä hetkellä muuntokelpoinen PPL-lupakirjaksi

Grob_oppilaat_2Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on linjannut, ettei ns. sotilashyvitysraportin hyödyntäminen PPL-lupakirjan hakemista varten ei ole mahdollista Ilmavoimien nykyisellä Grob-koneiden GO1-koulutusohjelmalla. Ilmavoimien esikunta on käynnistänyt tilanteesta oman selvitystyön. Nykyinen voimassa oleva sotilashyvitysraportti on laadittu Ilmavoimien jo käytöstä poistamien Valmet L70 Vinka -koneilla suoritetun koulutusohjelman perusteella.

Traficom linjasi elokuussa 2023 ettei ilmavoimissa saatua lentokoulutusta voi nykyisellään hyödyntää korvaamaan siviili-ilmailun yksityislentäjän PPL-lupakirjavaatimuksia. Voimassa olevassa Traficomin ja Ilmavoimien yhteistyössä laatimassa sotilashyvitysraportissa määritellään ne vaatimukset, joiden perusteella kansalliset sotilaslentäjien lupakirjat ja kelpuutukset voidaan muuntaa lentomiehistöä koskevan asetuksen mukaisiksi lupakirjoiksi ja kelpuutuksiksi.

VN_ja_GO3Nykyinen voimassa oleva sotilashyvitysraportti on laadittu Valmet L70 Vinka -koneilla suoritetun koulutusohjelman mukaisesti. Raporttia varten on vertailtu koulutussisältöä ja sen tuntivaatimuksia.

Traficomilla ei ole tiedossa tällä hetkellä käytössä olevan koulutuksen vastaavia tietoja. Tämä koskee sekä lentokoneita että helikoptereita varten laadittuja hyvitysraportteja, jotka molemmat on laadittu VN1-lentokoulutusohjelman pohjalle.

Aiempi VN1-koulutusohjelma koostui tyypillisesti 44 lennosta, joiden aikana saatiin noin 35 tuntia ja 45 minuuttia lentokoulutusta. Niistä 38 lentoa ja 29 tuntia 15 minuuttia on koululentoja kuusi lentoa ja kuusi tuntia 20 minuuttia on yksinlentoja. Näiden lisäksi lennonharjoittelulaitteissa annettiin koulutusta 15 lennon ja 11 tunnin verran. Tämä koulutusohjelma täytti yksityislentäjän lupakirjavaatimukset.

I100_GO27Ilmavoimat poisti Vinkat käytöstä 1. syyskuuta 2022 ja nyt tämä edelleen käytössä oleva, Traficomin julkaisema sotilashyvitysraportti ei vastaa nykyhetkeä PPL-lupakirjan hakemista varten, jos Ilmavoimissa suoritettu kurssi on tehty Grob-koulutusohjelmalla. Grob-koulutusohjelma ei siis ole muuntokelpoinen voimassa olevan sotilashyvitysraportin mukaisesti.

Ilmavoimat  hankki vuonna vuonna 2016 Grob G 115E -alkeiskoulukoneita, joista ensimmäinen koneyksilö lensi Suomessa modifikaatiohankkeiden valmistuttua lokakuussa 2018. Sittemmin ilmenneiden haasteiden jälkeen korjaustoimien edetessä lentoreserviupseerikurssin koulutuskäyttöön saatiin ensimmäinen Grob G 115E-FIN -alkeiskoulukone tammikuussa 2020.

Nyt elokuussa 2023 koulutuskäyttöön on luovutettu kaikkiaan jo 13 modifioitua Grobia eli lähes puolet. Kaikkiaan Grob-koneita hankittiin ilmavoimille 28 kappaletta. Niitä modifioidaan koulutuskäyttöön vielä lisää tulevina vuosina ja koneita luovutetaan käyttöön sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Grob_ja_vinkatEnsimmäiset Grobilla Ilmasotakoulussa lentäneet lentoreserviupseerikurssilaiset (LRUK) ovat kurssilta 96. He suorittivat lentopalveluksensa alkuvuonna 2022. Tuolloin yksi lentoryhmä lensi Grobilla, valtaosan kurssista lentäessä edelleen Vinkoilla.

Vinkojen poistuttua käytöstä loppuvuonna 2022 tuli viimeisimmästä LRUK97:stä ensimmäinen lentopalveluksensa pelkästään Grobilla suorittanut kurssi.

Ilmavoimien täysimääräisessä GO1-lentokoulutusohjelmassa on lentotunteja Grob-koneilla noin 34 tuntia ja lennonharjoittelulaitteilla lennetään hieman vajaa 20 tuntia. Lentotunnit sisältävät lisäksi yksinlentoja noin kuuden tunnin verran.

Grob_oppilaatGrobien viivästynyt käyttöönotto on kuitenkin tarkoittanut poikkeamista täysimääräisestä GO1-koulutusohjelmasta ja lentotunteja on korvattu simulaattorikoulutuksella. Lentoposti.fi:n tietojen mukaan osa ohjaajista olisi lentänyt jopa yli puolet koulutuksesta lennonharjoittelulaitteilla Grobien käyttöönottohaasteiden seurauksena.

Ilmavoimat kertoi Lentoposti.fi:lle Ilmavoimien esikunnan käynnistäneen selvitys- ja valmistelutyön Grob-tuntien rinnastettavuudesta ja hyväksiluettavuudesta siviili-ilmailuviranomaisten vaatimusten täyttämiseksi. Aikataulu on avoinna sekä se voidaanko mahdollista hyvitystä antaa muusta kuin täysimuotoisesta GO1-koulutusohjelmasta. Asiat selviävät aikanaan, kun Ilmavoimat ja Traficom mahdollisesti päivittävät sotilashyvitysraporttia.

GO1_sivustaIlmavoimien koulukoneena käyttämä Grob G 115E on Saksassa valmistettu yleisilmailukone, jota käytetään yleisesti mm. sotilaslentäjien peruskoulutuksessa. Ensilentonsa konetyyppi teki vuonna 1985. Tämä ilmavoimien uusi alkeiskoulukonetyyppi on hyvin samanlainen kuin entinen VN-kalusto eli koulutusmuutokset eivät ole ilmavoimien mukaan suuria. Koneissa on sama moottori ja niiden suoritusarvot ovat hyvin lähellä toisiaan.

Osa lentoreserviupseerikurssin oppilaista jatkaa uraa ilmavoimissa ja osa siirtyy siviili-ammatteihin. Aiemmin muuntokelpoista lentokoulutusta on voinut hyödyntää PPL-lentolupakirjavaatimusten täyttämiseksi ja jatkaa harrasteilmailua siviilissä tai edetä lisälentokoulutuksen kautta ylempiin lupakirjaluokkiin.

20-5570_200622aIlmavoimissa, Maavoimissa tai Rajavartiolaitoksessa tarjolla olevan uran lisäksi siviilipuolen mahdollisuudet myöhemmin tulevaisuudessa ovat olleet perinteisiä houkuttimia lentoreserviupseerikursseille hakeville.

Sotilaslentäjän koulutukseen Ilmavoimien 98. lentoreserviupseerikurssille haki marraskuussa 2022 määräaikaan mennessä 825 henkilöä. MH

Lue myös: