Trafin tavoitteena kevyt ja fiksu ilmailulainsäädäntö - vastuullinen liikenne luodaan yhdessä

Trafi_Wihlman”Lentoliikenteellä on suuri merkitys Suomen kilpailukyvylle ja toimivalle liikennejärjestelmälle”, totesi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Kari Wihlman avatessaan Trafi Ilma 2015 -seminaarin keskiviikkona 6. toukokuuta Helsingissä.

”Liikennejärjestelmän tehokkuus muodostuu liikennevälineiden, infran, palveluiden ja liikennetiedon kokonaisuudesta. Tärkeä osa mahdollistavan viranomaisen toimintaa on turhan sääntelyn purkaminen. Tavoittelemme kevyttä, fiksua sääntelyä, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Esimerkiksi turvallisuus ei saa vaarantua, mutta eivät myöskään toimivan liikennejärjestelmän muut osa-alueet toimintavarmuus, kestävyys ja markkinoiden toimivuus”, Wihlman kertoi.

trafi_logo”Mahdollistamisen ja sääntelyn purun huumassa on muistettava, ettävastuullinen liikenne luodaan yhdessä. Sääntelyä ja normeja purettaessa toimijoiden oma vastuu korostuu”, muistuttaa Wihlman.

Viranomainen luo yleiset pelisäännöt, mutta vastuullinen liikenteen toimija osaa järjestää toimintansa parhaalla mahdollisella tavalla ilman viranomaisen yksityiskohtaista ohjeistusta ja opastusta.

Viranomaisen oltava valmis reagoimaan harkitusti, joskus myös nopeasti

”Ilmailun kansainvälisyydestä johtuen myös muualla kuin Suomessa tapahtuva kehitys ja esimerkiksi onnettomuudet, vaikuttavat meidän ilmailuumme. Tarvittaessa on pystyttävä reagoimaan nopeastikin”, sanoi Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Trafi_Henttu”Meidän on oltava valmiita vaikuttamaan kansainvälisillä foorumeilla ja pidettävä suomalaiset toimijat tietoisina myös kansainvälisestä kehityksestä ja vaatimuksista. Toisin kuin monessa muussa liikennemuodossa, ilmailussa on toimivat markkinat. Kilpailu eri tasoilla - globaalilla, eurooppalaisella ja alueellisella tasolla - jatkunee kiristyvänä”, Henttu kertoi.

”Eurooppalaisten suhtautuminen markkinoiden avoimuuteen, OPEN SKY - periaatteeseen näyttää nyt jakavan lentoyhtiöitä. Eurooppalaisten lentoyhtiöiden etujärjestö AEA, joka on ollut vahva vaikuttaja ilmailualalla, sen sääntelytyössä, näyttää hajoavan. Tämä asettaa Trafille lisää paineita omalta osaltaan huolehtia suomalaisten toimijoiden toimintaedellytyksistä.”

Ilmailun ammattilaisille suunnatun Trafi Ilma 2015 -seminaarin aiheina ovat mm. turvallisuusjohtaminen, uusien liiketoimintamallien vaikutukset ilmailuun sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittäminen.

Lue myös: