Uuden Ilmailumuseon kaavoitus etenee Vantaalla - valtion rahoituspäätös yhä tekemättä

UI_ulkoa_DTarkkitehditVantaan kaupunkiympäristölautakunta käsitteli joulukuussa 2023 kaavamuutosta, joka mahdollistaisi Suomen Ilmailumuseon uuden museorakennuksen ja Aviapoliksen lukion rakentamisen. Pitkäkestoinen hanke on siis jälleen nytkähtämässä askeleen eteenpäin, mutta lopullinen rahoitus tältä ilmailuhistorialliselta miljoonahankkeelta uupuu edelleen.

UI_kaava_VantaaKaupunginympäristölautakunta päätti kokouksessaan 12. joulukuuta 2023 esittää Vantaan kaupunginhallitukselle, että Ilmailumuseon aluetta koskeva kaavamuutos asetetaan nähtäville ja oikeutetaan asemakaavoitus pyytämään tarvittavat lausunnot.

Kaava kohdistuu Vantaan kaupungin (76%) ja Finavian (24%) yhteisesti omistamalle maalle, joka sijaitsee Aviapoliksen juna-aseman pohjoisen sisäänkäynnin vieressä Aviabulevardin itäpuolella sekä Turbiinitien itäpuolella. Alue rajautuu Turbiinitihen, Mekaanikontiehen, Aviabulevardiin, Karhumäentiehen ja nykyisen Suomen Ilmailumuseon tonttiin. Alueen laajuus on noin 4,2 hehtaaria.

Kaavamuutoksessa käyttötarkoitus muuttuu lentokenttäalueesta sekä katu- ja puistoalueesta yleisten rakennusten korttelialueeksi, autopaikkojen korttelialueeksi sekä katu- ja puistoalueeksi.

UI_kaava2_VantaaKaava-alueelle on määrä toteuttaa opetus- ja kulttuuripalveluita yhteensä 15 880 kerrosneliömetriä. Uusi Ilmailumuseo olisi kooltaan noin 5400 neliömetriä ja noin 6300 bruttoneliömetriä. Lukiolle on varattu 8600 bruttoneliömetriä. Vantaan kaupungin mukaan kyseisen tontin kokoa ei ole ollut mahdollista laajentaa kaavaprosessin aikana, ja tonttia kuvaillaan melko niukaksi museolle ja lukiolle.

Suomen ilmailumuseon ja Aviapoliksen lukion viitesuunnitelmat asemakaavan pohjaksi on laatinut Vantaan kaupungin tilaamana konsulttityönä Arkkitehdit Davidson ja Tarkela Oy. Uusi Ilmailumuseo ja lukio muodostaisivat tulevaisuudessa vetovoimaisen julkisten palveluiden keskittymän Aviapoliksen ytimessä.

UI_kaava_DTarkkitehditKaava-alueella sijaitsee myös poikkeusluvalla Turbiinitien varteen rakennettu Kolmioparkin pysäköintitalo. Tulevan museon tontille tulee hyvin rajallinen määrä pysäköintipaikkoja ja varsinainen pysäköinti onkin määrä järjestää pysäköintitaloissa Aviapoliksen strategian mukaisesti.

Kaavamuutosalue sijaitsee myös yleiskaavan lentomeluvyöhykkeellä ja noin 600 metrin etäisyydellä kaava-alueesta sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokoneiden koekäyttöpaikka. Se asettaa omat vaatimuksensa Aviapoliksen alueelle sijoitettavien opetustilarakennusten ulkokuoren ääneneristävyydelle. Lentokoneiden koekäyttöjä tehdään useimmiten päiväaikana, mutta tarvittaessa myös muina aikoina. Koekäytön kesto voi olla yhtäjaksoisesti lähes tunnin.

UI_havainneilmasta_DTarkkitehditNykyisen ilmailumuseon välittömään läheisyyteen osoitteeseen Karhumäenportti 1 toteutettavaksi suunniteltu Uusi Ilmailumuseo avautuisi Tiiranpuistoon päin.

Museorakennuksen eteen muodostuisi katettu sisäänkäyntiaukio, joka yhdessä ympäristön yhtenäisen kivipinnan kanssa yhdistäisi Tiiranpuiston, Aviapolis X -paviljongin ja museon yhtenäiseksi kaupunkitilaksi.

Uusi hangaarimainen näyttelytila olisi pohjapinta-alaltaan noin 60 x 50 metriä ja maksimikorkeutta olisi 12 metriä. Avoimet aulatilat kahvila- ja kokoustiloineen sekä museokauppa avautuisivat Aviabulevardille.

UI_sisatilat_DTarkkitehditNäyttelytilan kattorakenteen mitoituksessa huomioitaisiin lentokoneiden ripustuskuorma ja lentokoneiden siirtelytarve nostinjärjestelmällä. Lattia puolestaan toteutettaisiin maavaraisena, jolloin kova pistekuorma ei nousisi ongelmaksi.

Museon näyttelytilat jatkuisivat parvelle toiseen kerrokseen, jonne sijoitettaisiin myös suuren suosion saavuttaneet lentosimulaattorit sekä opetustilat. Tälle alueelle sijoittuisivat myös museon kirjasto sekä henkilökunnan tilat.

Uuden Ilmailumuseon ja lukion tontti on pienehkö ja kaikki toiminnot kerrotaan suunnitellun tarkasti. Rakennusten väliin sijoittuu huoltopiha, joka mahdollistaa myös Ilmailumuseon suuremmat erikoiskuljetustarpeet.

Ilmailumuseon logistiikan tarpeisiin rakennukseen tulee 25 metriä leveä ovi, jonka lisäksi katualueella huomioidaan lentokoneiden erikoiskuljetusreitin tilavaatimus, joka on vähintään 14 metriä. Tällaisten erikoiskuljetusten tarve ei olisi säännöllistä vaan ajoittaista ja suurimpia kuljetuksia kulkisi arvioiden mukaan hyvin harvoin.

SIM_2025_1Uuden museon kokoelmiin mahtuisi kerralla karkealla arviolla noin puolet tai ehkä vain kolmannes nykyisistä lentokoneista.

Uusi Ilmailumuseo -hankkeeseen liittyykin myös kokoelmakeskuksen perustaminen toisaalle, jossa lentokoneita voitaisiin säilyttää vaihtuvia näyttelyitä varten. Historiallinen Finnairin entinen Convair Metropolitan on yksi uudenkin perusnäyttelyn pysyviä elementtejä. (lue uutisemme aiheesta: Uusi Ilmailumuseo -hankkeen jatkovalmistelun linjauksista päätetään 24.5. - avajaiset vuonna 2025).

Nykysuunnitelmien mukaan osa Ilmailumuseon kokoelmista säilytettäisiin Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaan Hakkilassa, sillä näyttelyesineiden säilytystarpeita ei pystytä täyttämään uudella tontilla.


Rahoituspäätös Uudesta Ilmailumuseosta edelleen tekemättä

Ilmailumuseo_entranceUusi Ilmailumuseo on kokonaishankkeena noin 20 miljoonan euron investointi ja sen osalta valtion rahoituspäätös on edelleen tekemättä. Uusi Ilmailumuseo -hankkeelle on tavoitteena saada valtion rahoitus sekä ilmailumuseotoiminnalle merkittävä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosittainen harkinnanvarainen avustus.

Suomen ilmailumuseo on Vantaan suosituin museokohde ja se on toiminut nykyisessä paikassa vuodesta 1981. Tämän valtakunnallisen vastuumuseon vuosittainen kävijämäärä oli ennen pandemiaa noin 40 000. Uusi ilmailun elämyskeskus tavoittelee vuosittain jopa 100 000 kävijää. Suomen ilmailumuseo tallentaa ja esittää monipuolisesti Suomen siviili-, sotilas- ja viranomaisilmailuun liittyvää aineistoa.

UI_ilmakuva_DTarkkitehditAiemmin kerrotun aikatauluarvion mukaan Uusi Ilmailumuseo voisi valmistua noin 30 kuukauden kuluttua positiivisesta avustuspäätöksestä. Tämän lisäksi muutto ja näyttelyn rakentaminen kestäisi noin yhdeksän kuukautta.

Vantaan kaupungin tavoitteena on saada 700 lukio-opiskelijalle suunniteltu nelikerroksinen Aviapoliksen lukio käyttöön jo elokuussa 2026. Se tarkoittaisi asemakaavoituksen vahvistustarvetta jo kevään 2024 aikana ja rakentamisen aloittamista vielä vuoden 2024 aikana. Lukiohankkeen tavoitehinnaksi Vantaan kaupunki on kertonut noin 36,5 miljoonaa euroa. MH

Lue myös: