Valtioneuvosto myönsi valtiontakausjärjestelyn Finnairin 600 miljoonan euron lainalle

Finnair_sharklet_ohilentoValtioneuvosto hyväksyi Finnair Oyj:n lainalle enintään 540 milj. euron valtiontakauksen. Valtiontakauksella pyritään varmistamaan Finnairin maksuvalmius ja yhtiön toiminnan turvaaminen koronakriisistä aiheutuneen poikkeustilanteen yli. Euroopan komissio antoi oman hyväksyntänsä valtiontakaukseen 18. toukokuuta 2020.

Finnairin toiminta on kärsinyt merkittävästi koronakriisin maailmanlaajuisista vaikutuksista. Koronakriisistä aiheutunut kysynnän väheneminen sekä eri maissa voimaan astuneet viranomaisten rajoitukset ovat johtaneet siihen, että yli 90 % Finnairin lentotoiminnasta on pysäytettynä.

Valtioneuvostolle annettiin valtuus myöntää valtiontakaus Finnairin enintään 600 miljoonan euron suuruiselle lainalle vuoden 2020 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Takaus annetaan Euroopan komission antamien koronakriisiin liittyvien väliaikaisten valtiontukisääntöjen mukaisesti. Komissio hyväksyi takauksen antamisen 90 prosentin määrälle lainasta 18. toukokuuta.

Finnairin TyEL-takaisinlainalle on nyt siis hyväksytty enintään 540 miljoonan euron valtiontakaus. Valtiontakauksella pyritään varmistamaan Finnairin maksuvalmius ja yhtiön toiminnan turvaaminen koronakriisistä aiheutuneen poikkeustilanteen yli. Lisäksi liikepankki takaa lainasta 60 miljoonaa euroa.

 Finnair aikoo suunnitelmiensa mukaan nostaa kyseessä olevasta TyEL-takaisinlainasta osan vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana.


Väliaikaiset valtiontukisäännöt mahdollistavat yritysrahoituksen saatavuuden

EU on joustavoittanut valtiontukisääntöjään tilapäisesti, jotta jäsenvaltiot voivat turvata erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden ja yritysten maksuvalmiuden koronakriisin aikana. Tilapäiset säännöt ovat voimassa tämän vuoden loppuun.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tilapäisten sääntöjen mukaisista toimista. Lisäksi komission on hyväksyttävä toimet ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön.


Finnair järjestelee myös osakeantia

Lainajärjestelyiden lisäksi Finnair on ilmoittanut järjestävänsä mahdollisesti myös osakeannin. Valtio aikoo olla mukana myös tässä järjestelyssä.

"Auttaakseen Finnairia vaikean ajan ylitse hallitus on hakenut eduskunnalta enintään 700 miljoonan euron suuruista valtuutta Finnairin pääomitusjärjestelyihin osallistumiseksi. Summa sisältää suunnitellun osakeannin sekä Finnairin mahdolliset muut pääomitusjärjestelyt. Finnairin suunnitelman mukaan osakeannin kokonaismäärä olisi arviolta 500 miljoonaa euroa", kertoo omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kolumnissaan.

Valtioneuvoston kolumni: Ministeri Tuppurainen: Valtio vastuullisena ankkuriomistajana Finnairissa

Lue myös: