Vantaan kaupunginhallitus siirsi Uusi Ilmailumuseo -hankkeen käsittelyn kesäkuun kokoukseen

Ilmailumuseo_entrance_1Vantaan kaupunginhallitus jätti 24. toukokuuta pitämässään kokouksessa uuden ilmailumuseon valmisteluhankkeen pöydälle. Käytännössä uuden ilmailumuseon valmistelu siirtyi seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 14. kesäkuuta.
Vantaan kaupunki ja Suomen Ilmailumuseosäätiö ovat yhdessä valmistelleet Uusi Ilmailumuseo -hanketta, joka mahdollistaa Suomen ilmailumuseon uudistumisen vetovoimaiseksi, kansainvälisesti kiinnostavaksi ilmailun elämyskeskukseksi. Tavoitteena on myös vahvistaa museon asemaa valtakunnallisen vastuumuseon näyttelykeskuksena.

Uusi näyttelykeskus on tarkoitus avata Vantaan Aviapolikseen vuonna 2025.

Ilmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja maanvuokrasopimus kiinteistöllä päättyy vuonna 2028. Kyseessä on tärkeä Aviapoliksen kaupunkikehitystä sekä koko kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa edistävä hanke.

Uuden museorakennuksen toteuttaminen ja toiminnan uudistuminen edellyttää sekä valtion että Vantaan kaupungin taloudellista tukea. Kyseessä on kokonaisuudessaan noin 20 miljoonan euron investointi, joka kaipaa Vantaan ja valtion rahoituksen lisäksi myös yksityisen sektorin rahoittajia.

Lue myös: