Venäjä suorittaa arviointikäynnin Lapin Lennostoon

Venäjä tekee Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän arviointikäynnin Lapin lennostoon 26. marraskuuta 2013.

Nyt toimeenpantava arviointikäynti on Wienin asiakirjaan perustuvan, Suomen ja Venäjän kahdenvälisen vuosittaista ylimääräistä arviointikäyntiä koskevan, sopimuksen mukainen.

Arviointikäynnin tarkoituksena on todentaa, että Suomen Wienin asiakirjaan 2011 perustuvassa vuotuisessa sotilaallisessa tiedonvaihtoilmoituksessa raportoimat tiedot Lapin Lennoston osalta täsmäävät arviointiryhmälle esitettävien tietojen kanssa.

Venäjän kolmehenkistä arviointiryhmää johtaa eversti Alexandr Vihrov. Arviointikäyntiä isännöi Lapin lennoston komentaja eversti Harri Leppälaakso.