Vuoden 2021 talousarvioesitys turvaa puolustuskykyä - määräraha 4,87 miljardia euroa

HX_kandikuvaSuomen hallituksen vuoden 2021 talousarvioesityksen loppusumma nousi 64,2 miljardin euroon. Puolustusministeriön mukaan talousarvioesitys turvaa sen hallinnonalalla puolustuskyvyn myös tulevaisuudessa. Puolustushallinnon määrärahaksi esitetään 4,87 miljardia euroa.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen loppusumma on 64,2 miljardia euroa. Se on 6,5 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa, mutta 2,9 miljardia euroa vähemmän kuin vuodelle 2020 on budjetoitu mukaan lukien lisätalousarviot.

Hallituksen talousarvioesityksessä ensi vuodelle esitetään puolustushallinnon määrärahoiksi 4,87 miljardia euroa. Tämä on 1,70 miljardia euroa eli 54 % kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Lisäys johtuu lähinnä monitoimihävittäjien hankinnan eli HX-hankkeen rahoituksesta.

Puolustusministeriö on esittänyt Hornet-kaluston suorituskyvyn täysimääräiseksi korvaamiseksi 10 miljardin euron rahoitusta, josta vuoden 2021 osuus on 1,48 miljardia euroa ilman arvonlisäveromenoja. Esitykseen ei tehty budjettiriihessä muutoksia.

 Puolustusministeri Antti Kaikkonen on tyytyväinen talousarvioesitykseen, joka etenee lokakuussa eduskunnan käsittelyyn.

 "On tärkeää, ettei tulevaisuuden turvallisuudesta tingitä, vaikka elämmekin juuri nyt taloudellisesti haastavia aikoja. Uskottavasta omasta puolustuksesta on huolehdittava kaikissa oloissa", toteaa Kaikkonen.

 Ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy myös 209 miljoonaa euroa (pl. alv) aiemmin päätetyn Laivue 2020 –hankkeen menoja sekä yhteensä noin 974 miljoonaa euroa puolustusmateriaalihankintoihin, materiaalin kunnossapitohankintoihin ja toimintamenorahoituksella tapahtuvaan joukkojen varustamiseen.

 Puolustusvoimien toimintamenot pysyvät lähes ennallaan vuonna 2021. Hallitusohjelmassa sovittu toimintamenojen lisäys kasvaa kuluvan vuoden 5,5 miljoonasta eurosta 7,8 miljoonaan euroon. Lisäys käytetään pääosin uusien tehtävien perustamiseen. Lisäksi kevään 2020 lisätalousarvion yhteydessä sovittiin ensi vuodelle viiden miljoonan euron lisäys sopimussotilaiden ja muun määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

 Valtion talousarvioesitys käsitellään valtioneuvostossa 5. lokakuuta. Hallituksen esitys vuoden 2021 talousarvioksi julkaistaan sen jälkeen budjetti.vm.fi -sivustolla. Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus julkaistaan samanaikaisesti talousarvioesityksen kanssa 5. lokakuuta.

Lue myös: