Drolo-projekti pilotoi alailmatilan ratkaisuja Suomessa - droneille testialue Oulun seudulle

EFOU_twr_1Kansainvälisestikin merkittävä Drolo-projektissa selvitetään uusien dronekonseptien mahdollisuuksia, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää valvonta- ja logistiikkahankkeissa.  Oulun seudulla pilotoitavalla hankkeella haetaan ratkaisuja alailmatilan liikenteen hallintaan.

Drolo-projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja alailmatilan liikenteenhallintaan, 5G-yhteyksiin sekä painetun ja sulautetun elektroniikan hyödyntämiseen. Hankkeessa testataan älykkäitä drone-palveluita satamaan, dronejen käyttöä lentoaseman lähialueella, dronesääpalvelua ja vedyn sopivuutta dronejen energialähteeksi.

Hankkeessa kehitetään myös suomalaisten dronetoimijoiden liiketoimintamalleja vientinäkökulmasta. Esimerkiksi useiden tehtävien suorittaminen jopa usealle asiakkaalle samalla lennolla parantaa dronejen kustannustehokkuutta.

Hanke pystyttää Suomen ensimmäisen droneille suunnatun UTM-lennonjohdon (UTM, Unmanned Traffic Management) ja CIS -testialueen (Common Information Services) Oulun seudulle.  Projektissa tutkimuksen pääpaino on kuitenkin liitettävyydessä (5G) ja drone-palveluiden kehittämisessä eikä CIS- tai U-Space-palveluiden kehittämisessä.

Drolo-projektissa  käytössä on erilaisia toimintaympäristöjä kuten Oulun kansainvälinen lentokenttä, Oulun satama, Hailuodon saari sekä Oulun kaupungin keskusta ja 5G -kehityskeskus.

Kumppaneina projektissa on joukko alan keskeisiä kansallisia kaupallisia- ja tutkimustoimijoita kuten VTT, Nokia, BusinessOulu ja Fintraffic ANS. Tavoitteena on luoda myös ekosysteemi, joka jatkossa synnyttää droneihin liittyviä innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Dronetoiminnan ympärillä tapahtuu nyt paljon ja miehittämätön ilmailu on toden teolla lähdössä lentoon.
 
Eurooppalainen lainsäädäntö etenee mahdollistaen uudenlaista ammattimaista käyttöä droneille. Tulossa on U-Space järjestelmiä eli kaupunkien alailmatilan hallintaratkaisuja, joiden odotetaan olevan käytössä Euroopan laajuisesti alkuvuodesta 2023. 

“Valitsemamme alue sopii erinomaisesti testialueeksi vaativille kokeiluille, joissa testataan tulevaisuuden miehittämättömän ilmailun ratkaisuja kaikkien kaupunkiseutujen käyttöön. Alueella on vilkas muttei kuitenkaan liian vilkas lentoasema ja lisäksi satama, saaristoa ja kaupunkiympäristöä”, kertoo hanketta koordinoiva Petri Mononen VTT:ltä.

“Drolo on merkittävä askel miehittämättömän ja miehitetyn ilmailun toimintamahdollisuuksien lisäämiseen samassa ilmatilassa. Mallinnamme eri vaihtoehtoja turvalliselle ja joustavalle lentoliikenteen sujumiselle. Tämä tarkoittaa myös laajaa ja avointa vuoropuhelua eri toimijoiden välillä”, sanoo asiakkuus- ja markkinointijohtaja Pasi Nikama Fintraffic lennonvarmistuksesta.

Hanke liittyy läheisesti myös kaupunkien tulevaisuuteen – kaupungeilla tulee nimittäin olemaan merkittävä rooli liikkumisen kolmannen ulottuvuuden muuttuessa arkipäiväksi. Myös testialue Oulu on hankkeessa aktiivisesti mukana ja kytkemässä syntyviä palveluja kaupunkilaisten ja yritysten tarpeisiin.  ”Seudulta löytyy paljon hankkeeseen liittyviä teknologiayrityksiä ja lisäksi kattava 5G-verkko”, sanoo johtava tutkija Timo Lind VTT:ltä.

”BusinessOulu on ollut mukana hankkeen valmisteluissa ja näkee miehittämättömän ilmailun useita toimialoja koskettavana digitaalisten palvelujen liiketoiminta-alueena”, kertoo BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula.

”Oulu haluaa olla mukana mahdollistamassa uudentyyppisten vähähiilisten ratkaisujen luomista yhteiskehittämällä. Hienoa saada tämä laaja joukko eturivin toimijoita mukaan alueen vahvan tutkimustoiminnan rinnalle”, hehkuttaa Heikki Huhmo, BusinessOulun yhteyspäällikkö.
 

Dronejen kehitys avaa lukuisia käyttötarkoituksia


Tarjolle tulevissa laitteissa radiotekniikka tulee asteittain perustumaan nopeisiin matkapuhelinverkkopohjaisiin ratkaisuihin (5G, 6G), mikä mahdollistaa toiminnan laajemmilla alueilla ja ilman näköyhteyttä. Näköyhteyden ulkopuolella lentäminen vaatii droneilta parempaa autonomiaa ja kehittyneempää ympäristön havainnointia. 

”Laajan ekosysteeminsä ansiosta Oulu on luonteva paikka 5G-verkkojen tarjoamien mahdollisuuksien tutkimiseen uusilla liiketoiminta-alueilla, kuten miehittämättömässä ilmailussa. Drolo-projektissa Nokian tavoitteena on jatkaa yritysverkkoratkaisujen kehittämistä drooneja hyödyntämällä”, toteaa Erja Sankari, Nokian mobiiliverkkojen globaaleista toimitusketjuista vastaava johtaja.

Miehittämättömien ilma-alusten suorituskyky kehittyy nopeasti lentoaikojen, kuormankantokyvyn sekä sateen, lumen ja pakkasenkeston osalta. Dronejen radioyhteyksien, autonomian ja ilmatilanhallinnan kehittyminen mahdollistaa uusia turvallisia käyttömahdollisuuksia.
 
Esimerkkeinä nähdään miehittämättömän ilmailun laajamittainen käyttö esimerkiksi tavaralogistiikassa, maataloudessa, metsätaloudessa, satamissa, lentoasemilla, rakennusalalla, viranomaistoiminnassa sekä kunnossapito- ja tarkastustehtävissä. Tutkimustyössä drone on erinomainen alusta kerätä monenlaista dataa keräämiseen ja dronet nähdään myös perinteisen ilmailun puolelle käyttöön tulevien digitaalisten ratkaisuiden kehittämisalustana.

”Teknologian ja laitteiden suorituskyvyn ohessa on tärkeää kehittää myös toimintamalleja. Erilaisten toimijoiden tarpeiden ymmärtäminen sekä niiden sovittaminen ilmailun sääntelyyn ja teknologian tuomiin mahdollisuuksiin on tutkimus- ja kehitystoimintamme ytimessä. Tutkimushanke tarjoaa hyvät puitteet realististen ratkaisujen tuottamiseen monitoimijaympäristössä”, kommentoi Ville Somppi, Instan ilmailutuotteiden liiketoimintajohtaja.  

Business Finlandin ja kumppaneiden yhdessä rahoittama, noin 7,5 miljoonan euron Drolo-projekti alkoi huhtikuussa 2021 ja kestää kaksi vuotta eli maaliskuuhun 2023 saakka. Hanketta koordinoi VTT ja tutkimuspuolelta kumppaneina ovat Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Vientituotteitaan ja palveluitaan on kehittämässä joukko yrityksiä: Fintraffic lennonvarmistus, Nokia, Insta, TactoTek, Oulun satama, Fleetonomy ja MediaTek.
 
Lue myös: