Ruotsilta tietopyyntö ilmavoimien uusista koulukoneista - tulisivat käyttöön jo vuonna 2023

Saab_sk60Ruotsin puolustusvoimien materiaalilaitos FMV julkaisi RFI-tietopyynnön (Request for Information) koskien maan ilmavoimien seuraavaa koulukonetyyppiä. Kaksivaiheiseiksi muuttuvaan koulutukseen haetaan aluksi yksimoottorista peruskoulukonetta oheisjärjestelmineen. Jo 1960-luvulta lähtien käytössä olleet Saab SK 60 eli Saab 105 -suihkuharjoituskoneet on myös määrä korvata, mutta vasta myöhemmin.

Ruotsin hallitus valtuutti maaliskuussa 2020 FMV:n käynnistämään koulukonehankinnan ilmavoimille. FMV  julkaisi tietopyynnön, johon saatujen vastausten perusteella kartoitetaan eri valmistajien tarjoamia vaihtoehtoja.

Ruotsin aikataulu on tiukka, sillä ensimmäiset lentäjät halutaan kouluttaa uudella järjestelmällä jo vuonna 2023. FMV kertoo kuitenkin olevansa valmiina nopeaan toimeksiantoon, sillä se on tehnyt jo aiemmin eritasoisia markkinoihin tutustumista.

FMV:llä on nyt valtuutus hankkia Ruotsilla kokonaan uusi ja täydellinen ensivaiheen lentokoulutusratkaisu, joka sisältää lentokoneet, simulaattorit, turvallisuusvälineet ja huoltopalvelut.

Aikataulu on tiukka, mutta tehdyn linjauksen mukaan nyt ollaan hankkimassa valmista ja olemassa olevaa ratkaisua, jolle ei aseteta erityisiä Ruotsi-spesifisiä vaatimuksia. Toimittaja tulee sopimuksen mukaan vastaamaan hankittavan kaluston ylläpidosta ensimmäisen kolmen vuoden ajan ja optiona vielä neljännen sekä viidennenkin vuoden ajan.

Tavoitteena on uuden lentokoulutusjärjestelmän käyttöönotto siten, että ensimmäiset oppilaat valmistuisivat kesällä 2023 Linköpingin Malmenin lentotukikohdassa. Jo tätä ennen on määrä saada koulutettua tarvittava määrä lennonopettajien uuteen konetyyppiin sekä simulaattoreihin.

Ruotsi on siis hankkimassa alkeislentokoulutukseen sopivaa yksimoottorista potkurikonetta, lentoturvallisuusvarusteita, kuten kypäriä, pelastusliivejä ja laskuvarjoja, eritasoisia simulaattoreita, PC-pohjaisia koulutusjärjestelmiä, tietokonepohjaista oppimisympäristöä sekä elinkaaritukea huoltoihin ja huollon koulutusjärjestelmiä.

Konetyypin osalta vaatimuksena on mm. 200 solmun nopeuskyky merenpinnan tasolla sekä 220 solmua 10 000 jalassa, G-voimia  koneen olisi kestettävä -3G:stä +6G:hen. Uudet koulukoneet on määrä rekisteröidä sotilasilma-aluksiksi.

Toimittajakohtaisena vaatimuksena on vähintään kahden vastaavan järjestelmän toimittamisesta viimeisen viiden vuoden ajalta. Näin halutaan varmistaa toimittajan osaamisen ajantasaisuus.

Valmistajien odotetaan toimittavan tiedot omista järjestelmistään FMV:lle heinäkuun 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen aloitetaan evaluointivaihe.

Nykyisin Ruotsin ilmavoimat kouluttaa lentäjänsä alusta lähtien Saab SK 60 -suihkuharjoituskoneilla. Ne ovat olleet käytössä vuodesta 1963 lähtien useiden elinkaaripäivitysten turvaamina. Yksi todennäköinen ratkaisu sen korvaajaksi on Saabin ja Boeingin yhdessä kehittämä T-7A RedHawk, joka on Yhdysvaltain ilmavoimien uusi koulukone.

Jatkossa Ilmavoimien alkeislentokoulutus on määrä suorittaa potkurikoneella, jota siis tässä vaiheessa ollaan hankkimassa. Jatkossa kaikki Ruotsin puolustusvoimien lentäjät koulutettaisiin uudella alkeiskonetyypillä, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät koulutusohjelmissaan eteenpäin kohti hävittäjiä tai yhteys- ja kuljetuskoneita.

Hävittäjälentäjille toisessa vaiheessa lentokoulutusta annettaisiin edelleen nykyisillä SK 60 -koneilla vielä toistaiseksi. Näiden vaiheiden jälkeen jatkokoulutus annetaan nykyisillä Saab JAS 39 C/D Gripen -hävittäjillä.

Lue myös: