Tech Runway kokosi ilmailutoimijat Pyhtäälle – LIFT-tutkimuskeskus avattiin virallisesti

TR_LIFT_ovi_2Jo kolmatta kertaa Pyhtäällä Redstone Aeron Helsinki-East Aerodromella järjestetty Tech Runway -messu- ja kongressitapahtuma vakiinnuttaa asemaansa ilmailualan kehityshankkeiden päämessuina Suomessa. Vuoden 2022 tapahtumassa mukana oli laajasti perinteisen ilmailu- sekä miehittämättömän ilmailun toimijoita, joiden lisäksi mukana oli myös sotilassovelluksien esittelyjä. Tapahtuman yhteydessä Pyhtäälle avattiin viralliseti myös tulevaisuuden ilmaliikenteen tutkimuskeskus LIFT Future Aerospace Center.

TR_uusihalliSuomen uusin lentokenttä Pyhtäällä kehittyy vauhdilla. Lentopaikalle on noussut vuoden 2022 aikana uusi lähes 1700 neliömetrin kokoinen lentokonehalli ja kiitotietä on nyt päällystetty jo kahden kilometrin matkalta. Seuraavia merkittäviä kehityshankkeita ovat mittarilähestymismenetelmän julkistaminen sekä kiitotien valaistusjärjestelmän hankinta.

Torstaina 1. syyskuuta oli jälleen suuri päivä Redstone Aeron lentokentällä, kun arviolta 300 ilmailun ammattilaista, puhujaa ja näytteilleasettajaa saapui vasta valmistuneen lentokonehallin suojiin Tech Runway -tapahtumaan. Uudelle pidennetylle kiitotielle laskeutui ensimmäisenä Tech Runway -tapahtuman maanäyttelyyn saapunut Suomen Ilmailuopiston Embraer Phenom 100 -suihkukone.

TR_nayttely_1 Keskeiset yhteistyökumppanit vuoden 2022 tapahtumassa olivat Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry sekä puolustus- ja turvateollisuusvalmistaja Saab. Tapahtumassa olivat näkyvästi mukana myös hallirakentaja Best-Hall sekä ovitoimittaja Champion Door. Uudessa lentokonehallissa messuosastoiden rinnalla oli esillä myös Pilatus PC-12 -potkuriturbiinikone (OH-WAU). Se oli ensimmäinen lentokone, joka laskeutui Pyhtään lentokentälle sen avautuessa 16. marraskuuta 2016.

TR_stage_1Tech Runway kokosi tapahtumassa yhteen myös suomalaiset lentokenttäpaikkakunnat keskustelemaan erityisesti pienempien lentokenttien tulevaisuudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tulevaisuuden kehityshankkeiden kautta. Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry puolestaan johti keskustelua, jonka myötä pyritään lisäämään vuoropuhelua turvallisuusviranomaisten sekä dronetoimijoiden kesken.

TR_VTT_radardroneTech Runwayn ohjelmaan kuului luonnollisesti myös erilaisia drone-toimijoiden lentoesittelyjä sekä mm. Extra 300 -taitolentokoneen näyttävä esitys. Lentokonehallin edustalla kalustoaan esittelivät Patria ja Suomen Ilmailuopisto. Tapahtuman päävieraaksi odotettiin Saabin FireBoss-palonsammutuslentokoneita. Niiden vierailu peruuntui metsäpalokauden pitäessä sammutuslentokoneet pitkään töissä eri puolilla Eurooppaa.

Taivaalla nähtiin hieman erikoisempia miehittämättömiä ilma-aluksia. VTT esitteli kehityshankettaan, jossa dronen hyötykuormana lennätettiin tutkajärjestelmää. Sen avulla oli mahdollista havannoida esimerkiksi ympäristöä ja ihmisten liikettä. Kyse on tutkimushankkeesta eikä tässä vaiheessa kaupallisesta sovelluksesta.

TR_VTT_dronepilotsLentola Logistics puolestaan esitteli miehittämätöntä ilma-alustaan, jonka avulla onnistuu esimerkiksi sanomalehtien tai jopa postin jakaminen haja-asutusalueille.

Yhtiön kehittämä drone kykenee pystysuoraan nousuun ja laskeutumiseen, mutta matkalennon ajaksi se muuntuu kiinteäsiipiseksi lentokoneeksi. Toimintamatkaa saadaan tarvittaessa jopa 100 kilometriä ja kuljetuksia voidaan toteuttaa autonomisesti useaan kohteeseen saman lennon aikana. Lentonopeutta luvataan olevan jopa 90 km/h.

TR_Lentola_1 Kuljetukselle voidaan luvata myös tarkka saapumisajankohta. Kuljetettava posti voidaan pudottaa matalalta kohteeseen, mutta tarvittaessa esimerkiksi särkyvät tavarat saadaan perille ilma-aluksen laskeutuessa ja purkaessa lastin automaattisesti. Lentolan ilma-alusjärjestelmä soveltuu valmistajan mukaan erityisesti ns. viimeisten kilometrien päästöjen ratkaisuksi.

Koelentoja on suoritettu myös taittuvasiipisellä ilma-alukselle viime talven aikana. Jo nykyisin Lentola Logistics suorittaa sanomalehtien jakelua Suomessa. Tavoitteena on kaupallisten lentojen käynnistäminen Suomessa vielä kuluvan vuoden aikana.

 TR_paneeliSaab esitteli Pyhtäällä yhdessä Robin Radarin kanssa miehittämättömien ilma-alusten havainnointia siviili- ja sotilassovellutuksiin kehitetyillä tutkajärjestelmillä. Dronet muodostavat monenlaisia uhkia ympäristölle myös siviilipuolella. Sen takia niiden havainnontiin ja torjuntaan saattaakin olla syytä keskittää huomiota.

 
LIFT Future Aerospace Center avattiin virallisesti

TR_LIFT_avausTech Runwayn yhteydessä avattiin virallisesti myös LIFT Future Aerospace Center, joka kokoaa yhteen toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin tutkimus- ja kehityssektorilta. Tavoitteena on vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä (TKI) tulevaisuuden ilmaliikenteessä ja samalla tukea toimialan uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen.

Ilmaliikenteen parissa toimii Suomessa satoja organisaatioita, mutta toimialan laaja-alaisuus ei ole kuitenkaan yleisesti tiedossa.

TR_Korjula_hallilla”Tulevaisuuden ilmaliikenne ja on-demand -liikennepalvelut tarvitsevat nykyistä huomattavasti tiheämmän lentokenttäverkoston. Kehitämme LIFT:ssä konseptia, jossa lentokenttiä voidaan suunnitella, rakentaa, luvittaa ja operoida merkittävästi aiempaa tehokkaammin. Kutsumme uutta mallia digitaaliseksi lentokentäksi”, sanoi Helsinki-East lentokentän operaattoriyhtiön Redstone AEROn hallituksen puheenjohtaja Esa Korjula.

Helsinki-East Aerodrome mahdollistaa fyysiset puitteet TKI-toiminnan tarpeisiin, jotka omalta osaltaan tukevat vahvan innovaatioekosysteemin syntymistä. LIFT-klusterissa ovat mukana isäntäorgasaationa toimivan Redstone AERO Oy:n lisäksi Teknologian tutkimuskeskus VTT, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK sekä Paikkatietokeskus FGI.

TR_VTT_HK”VTT näkee miehittämättömän ilmailun roolin kasvavan nopealla vauhdilla maailmanlaajuisesti. Suomen tulee tarttua tällaisiin käänteentekeviin tilaisuuksiin ja pyrkiä edelläkävijän rooliin. VTT:n TKI-painopisteitä nyt perustettavassa LIFT-tutkimuskeskuksessa ovat esimerkiksi kaupunki-ilmailun sovellukset, miehittämättömän ilmailun ilmatilan hallinnan kehitys, drooniparvet sekä ratkaisujen autonomiatason nosto”, kertoi VTT:n erikoistutkija Hannu Karvonen.

TR_LIFT_oviVTT edistää kyseisiä teemoja myös EU:n SESAR 3 -yhteishankkeessa ja LIFT-klusterin toiminnan on suunniteltu toimivan kotipesänä suomalaisten alan toimijoiden kokoamisessa EU-tason verkostoihin ja kehityshankkeisiin.

Ilmailu toimialana on tällä hetkellä suuressa murroksessa. Sähköinen ja miehittämätön ilmaliikenne on ollut julkisuudessa erityisesti viranomais- ja puolustusratkaisuiden osalta. Tulevaisuuden kehitys alalla tulee olemaan erittäin kiinnostava ja LIFT-verkosto toivottaakin eri toimijat tervetulleiksi mukaan yhteiskehittämiseen.

TR_koulukoneet_hallilla"Miehittämättömien ilma-alusten käyttö siviili- ja viranomaissovelluksissa on kasvanut nopeasti. Käyttömahdollisuuksien kasvu isossa mittakaavassa on kuitenkin vasta tulossa, kun miehittämättömän ilmailun operaatiot saadaan turvallisesti sovitettua yhteen perinteisen miehitetyn ilmailun kanssa. Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet ja osaaminen ottaa kiinni tästä tulevaisuuden toimialasta”, sanoi ammattilentäjä ja dronertutkimuksen pioneeri Tomi Oravasaari, joka toimii NELI (North European Logistics Institute) TKI-yksikön johtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:ssa.

TR_dronet_WAU”LIFT -tutkimuskeskus tulee edelleen vahvistamaan toimialaa ja kehitystyötä, kun lentokentälle muodostuu nyt erinomainen testiympäristö ja entistä paremmat puitteet toiminnalle. LIFT-verkostoyhteistyö ja lentokenttäympäristö tukevat erinomaisesti XAMKin soveltavaa tutkimusta, jossa kehitetään turvallisuuslähtöisesti menetelmiä sovittaa yhteen nykyinen miehitetty ilmailu ja dronelentotoiminta sekä luodaan käytännön ratkaisuja pitkän matkan dronelennoille eri lentokenttien välillä. Tämä pohjustaa muun muassa dronelogistiikan kaupallisten ratkaisujen syntymistä”, jatkoi Oravasaari.

TR_tuulipussi”Paikkatietokeskuksen yksi tärkeä osaamisalue on droneihin liittyvä paikkatietotutkimus, joka on keskeisessä roolissa tulevaisuuden autonomisen ja vähäpäästöisen ilmailun sovellusten kehittämisessä. Tutkimuksissa kehitämme entistä tehokkaampia, tarkempia ja luotettavampia menetelmiä niin droonien paikannukseen ja navigointiin kuin datan analysointiin”, kertoi tutkimusprofessori Eija Honkavaara Paikkatietokeskuksesta.

Maanmittauslaitos harjoittaa lisäksi merkittävää kartoitus ilmakuvaus- ja laserkeilaustoimintaa sekä omilla laitteistoilla että tilaamalla aineistojen hankinnan konsulteilta. Maanmittauslaitoksen kartoitusaineistojen keruussa hyödynnetään vuosittain yhteensä noin kymmentä eri lentokonekalustoa.

TR_Pyhtaa_apron_1”LIFT-tutkimuskeskus avaa nyt aivan ennennäkemättömiä mahdollisuuksia aihealueen TKI-toiminnalle”, totesi Honkavaara.

 Uusi lentokonehalli ja käynnissä olevat kehityshankkeet ovat merkittävä osoitus Pyhtään lentopaikan tulevaisuuden mahdollisuuksista. Merkittävä osa infrasta on nyt valmiina ottamaan vastaan ilmailutoimijoita laidasta laitaan.

TR_NAMjaHalliHelsinki-East Aerodrome pyrkii kehittymään uudentyyppisen tehokkaan lentokenttäoperoinnin prototyypiksi. Pyhtäällä sijaitsee myös läheisesti lentokenttähankkeeseen liittyvä mm. vapaalentotunnelin sisältävä tapahtuma- ja elämyskeskus Aeronautica Arena. MH

Lue myös: