Trafi teki yllätysiskun Malmille ja Hyvinkäälle

trafi_logoLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi teki torstaina 1. marraskuuta yllätystarkastuksen Malmin ja Hyvinkään lentokentillä. Päivän aikana tarkastettiin 17 lentokoneen ja kolmen helikopterin lentokelpoisuus ja lentäjien luvat.

Kaikkiaan tarkastushavaintoja tehtiin 12, joista yksikään ei ollut vakavasti lentoturvallisuutta vaarantava. Pääasiassa tarkastetut koneet olivat koulukoneita.

”Tarkastusiskumme otettiin hyvin vastaan. Yleisesti viranomaisen valvontaa pidettiin hyvänä asiana ja sitä toivottiin lisää”, toteaa tarkastusryhmää vetänyt ylitarkastaja Jukka Parviainen.

Tarkastuksen kohteena olivat kentälle laskeutuneet yksityiskoneet, kaupallisessa ilmakuljetukessa olevat pienkoneet sekä koulutuskoneet. Tällä kertaa tarkastukset kohdistuivat yleisilmailuun, mutta vastaavia tarkastuksia tehdään myös kaupallisessa liikenteessä oleville koneille.

Ilma-aluksen katsotaan olevan lentokelpoinen, jos se on suunniteltu, valmistettu, varustettu ja huollettu sekä ominaisuuksiltaan muutoinkin sellainen, että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun.

Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) asetuksen mukaan Trafin on tehtävä ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden valvontatarkastuksia (ACAM: Aircraft continuing airworthiness monitoring). Tarkastuksessa tarkastetaan ilma-aluksen tekninen kunto ja dokumentit. Trafi tekee ACAM tarkastuksen vuosittain noin 60 ilma-alukselle.

Lisäksi tarkastetaan lentäjän lupa-asiakirjat sekä ilma-aluksessa käytössä olevat kartat ja navigointilaitteet. Koulutustarkastuksissa katsotaan sekä opettajan että oppilaan lupa-asiakirjat.

Trafi on Suomen ilmailuviranomainen, joka huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että lentoliikenteen sujuvuuteen liittyviä asioita.