Air France saa neljän miljardin tukipaketin Ranskalta - EU-komissiolta hyväksyntä tiukoin ehdoin

AF_koneetEU-komissio on hyväksynyt Ranskan valtion neljän miljardin euron tuet Air Francelle valtionapusääntöjen mukaisiksi. Hyväksyntään liittyy tiukkoja ehtoja mm. johdon palkitsemisen, osinkojen maksujen sekä lentokenttäslottien osalta.

Air France on merkittävä Ranskassa toimiva verkostolentoyhtiö. Sen omistaa Air France-KLM -holding-yhtiö, josta Ranskan valtion osuus on 14,3 prosenttia. Kaikkiaan noin 300 koneen laivastolla operoivalla Air Francella on merkittävä rooli Ranskan taloudelle työllistäjänä sekä yhteyksien tarjoajana myös maan merentakaisille alueille.

Vuonna 2019 Air France-KLM teki noin 750 miljoonan euron tuloksen. Koronapandemian seurauksena tulleet matkutusrajoitukset Ranskassa ja muualla ovat aiheuttaneet merkittäviä tappioita yhtiölle.

Ranska ilmoitti EU-komissiolle tilapäisen valtionapusääntöjen mahdollistamasta neljän miljardin lisärahoituksesta Air Francelle ja sen omistavalle holding-yhtiölle. Ranskan tukipaketti koostuu kolmen miljardin euron suuruisesta lainasta, jonka valtio takaa. Sen EU-komissio on hyväksynyt jo aiemmin toukokuussa 2020. Lisäksi Ranskan hallitus tuo osakeannin kautta uutta pääomaa yhtiöön yhden miljardin euron verran.

Rahoituspaketti estää Air Francen sekä sen omistavan holding-yhtiön ajautumisen maksukyvyttömäksi ja estää sitä kautta vakavia seurauksia kuten työpaikkojen ja lentoyhteyksien menetyksiä sekä vaikutuksia ulkomaankauppaan.

Ranskan valtio saa rahoituksesta asianmukaisen korvauksen, sillä järjestelyssä on mukana mekanismi, joka saa Air Francen ja Air France-KLM:n ostamaan valtionosuuden takaisin myöhemmin.

Ranska on sitoutunut uskottavaan irtautumissuunnitelmaan 12 kuukauden kuluessa lainan myöntämisestä ellei valtion omistusosuus pienene 25 prosenttiin siihen mennessä. Lisäksi mikäli valtion osuus Air France-KLM:stä ei ole kuuden vuoden kuluttua laskenut riittävästi tulee Air Francen uudelleenjärjestelystä toimittaa suunnitelma EU-komissiolle.

Siihen saakka kunnes koko pääomasijoitus on lunastettu Air Franceen ja sen omistavaan holding-yhtiöön sovelletaan osinkokieltoa. Lisäksi johdon palkkioihin ja bonuksiin sovelletaan tiukkoja rajoituksia, kunnes vähintään 75 prosenttia pääomasta on lunastettu takaisin. Ehtojen on tarkoitus kannustaa Air Francea ja sen omistajia lunastamaan takaisin valtion pääomaosuus heti taloudellisen tilanteen salliessa.

AF_KLM_noseEU-komissio on pyrkinyt varmistamaan myös ettei Air France tai Air France-KLM saa perusteetonta kilpailuetua kotimarkkinoilla. Yhtiö ei saa käyttää tukea sellaisiin toimintoihinsa, joilla oli taloudellisia vaikeuksia ennen 31. joulukuuta 2019.

Lisäksi Air France ja Air France-KLM eivät saa hankkia omistukseensa yli 10 prosenttia kilpailijasta ja muusta operaattorista, joka toimii samalla liiketoimintaalueella.

EU-komissio totesi Air Francen saavan merkittävää hyötyä yli 250 miljoonaa euroa toimiessaan Pariisin Orlyn lentokentällä, jossa sillä on vahva läsnäolo. Orly on erittäin ruuhkainen lentokenttä eivätkä muut lentoyhtiöt saa sinne haluamiansa slotteja.

Komission mukaan valtionapusääntöjen puitteissa käyttöön otetaan vaatimus, joka parantaa kilpailutilannetta. Air Francen tulee vapauttaa jopa 18 slottia päivittäin Pariisin Orlystä kilpaileville yhtiöille.

Toimet mahdollistavat komission mukaan uutta ja kestävällä pohjalla olevaa kilpailua Orlyssä, josta puolestaan hyötyvät kuluttajat. Slotteja käyttävän kilpailijan tulee kuitenkin sijoittaa lentokoneet ja miehistö Orlyyn sekä noudattaa kansallisia että EU:n työlakeja.