Boeing 737 MAX -koneiden lentokielto päättyy Euroopassa alkuvuodesta 2021

Boeing_MAX_wingletEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkisti ehdotuksensa Boeing 737 MAX -koneita koskevasta lentokelpoisuusmääräyksestä lausuntokierrokselle 24. marraskuuta 2020. Käytännössä 737 MAX -koneiden lentokiellon odotetaan päättyvän Euroopassa vuoden 2021 alussa. Ennen kuin konetyyppi palaa kaupallisen ilmakuljetuksen pariin tulee siihen tehdä vaadittavat turvallisuusmuutokset, jonka lisäksi miehistöt on koulutettava vaatimusten mukaisesti.

Boeing 737-8 ja 737-9 eli ns. 737 MAX -koneet ovat olleet lentokiellossa noin 20 kuukauden ajan 12. maaliskuusta 2019 lähtien. Syynä oli kaksi samanlaista lentoturmaa joissa menehtyi yhteensä 346 ihmistä.

Euroopan ilmailuviranomainen ja sen noin parikymmentä asiantuntijaa ovat tehneet intensiivisesti työtä 737 MAX -koneissa havaittujen turvallisuuspuutteiden korjaustoimien varmistamiseksi sekä julistaakseen konetyypin jälleen turvalliseksi. Lentokonevalmistaja Boeingia valvova viranomainen Yhdysvaltain FAA perui lentokiellon omalta osaltaan jo 20. marraskuuta 2020.

Ky_2019EASA teki alusta saakka selväksi, että teemme oman objektiivisen ja riippumattoman arviointimme 737 MAX-koneesta tiiviissä yhteistyössä FAA:n ja Boeingin kanssa varmistaaksemme ettei vastaavia traagisia onnettomuuksia, jotka koskettivat monien elämää enää tapahtuisi ”, sanoi EASA:n pääjohtaja Patrick Ky.

"Olen luottavainen ettemme jättäneet kiveäkään kääntämättä arvioidessamme lentokoneeseen tehtyjä muutoksia. Joka kerta, kun ongelma vaikutti ratkaistulta pureuduimme siihen entistä syvemmälle lisäkysymyksillä. Tuloksena oli perusteellinen ja kattava katsaus siihen, kuinka 737 MAX lentää ja millainen se on lentäjälle lentää. Mikä puolestaan antaa meille varmuuden siitä, että lentäminen on nyt turvallista", jatkoi Ky.

FIA16_MAX_nose_pystyBoeing 737 MAX -koneiden lentoturmien syynä oli koneen MCAS-järjestelmän (Maneuvering Characteristics Augmentation System) ohjelmointi. MCAS:n oli määrä tehdä koneesta helpommin lennettävä ja aiempien 737-versioiden kaltainen lentäjälle. Järjestelmä oli kuitenkin toteutettu vain yhden kohtauskulma-anturin tietojen varaan. Sen vikaantuminen johti molemmissa lentoturmissa toistuvaan nokka-alas -trimmaukseen ja lentäjät menettivät koneiden hallinnan.

"EASA aloitti 737 MAX arvionsa MCAS-järjestelmästä, mutta meni paljon pidemmälle ulottaen arvioinnin koskemaan koko lennonhallintajärjestelmää sekä siihen liittyviä osa-alueita. Ne puolestaan johtivat mm. lentokoneen johdotusten selvittelyyn, jotka myös tarvitsivat muutoksia ja ovat myös EASA:n määräyksen listalla", kertoi Ky.

MAX_AOA_2"Veimme konetta äärirajoille koelentojen aikana arvioiden sen käyttäytymistä vikatilanteissa. Voimme vahvistaa koneen olevan vakaa eikä sillä ole taipumusta työntää nokkaa ylös edes ilman MCAS-järjestelmää", sanoi Ky.

EASA:n lausunnoille julkistama lentokelpoisuusmääräys sisältää muutosvaatimuksia lentokoneelle sekä pakollista koulusta lentäjille. Vaatimukset pitävät sisällään myös simulaattorikoulutusta, jolla halutaan varmistaa lentäjien oikeanlainen ja oikeaikainen toiminta tyypillisissä vikatilanteissa sekä osaaminen lennonhallintajärjestelmän osalta.

Lausuntoaika on avoinna 28 vuorokautta, jonka päätyttyä EASA tekee tarvittavat kommentoinnin arvioinnit. Lopullisen lentokelpoisuusmääräyksen odotetaan olevan valmis julkistettavaksi tammikuussa 2021. Sen jälkeen on luvassa muodollinen päätös Boeing 737 MAX -koneiden lentokiellon päättymisestä Euroopassa.

B737MAX7_FF_2EASA:n lentokelpoisuusmääräys edellyttää myös ei-eurooppalaisia yhtiöitä, joilla on EASA:n kolmansien maiden operaattorilupa eli TCO-hyväksyntä noudattamaan vaatimuksia myös miehistöiden koulutuksen osalta.

Lentokiellon päättyttyä EASA on sitoutunut valvomaan 737 MAX -koneiden operointia tarkasti ja on valmis puuttumaan nopeasti, jos ongelmia ilmenee.

Lue myös: