Digi-ilmailun työryhmä: Digitaalisen tiedon hyödyntäminen avainasemassa

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman digi-ilmailun työryhmän mukaan mahdollistavalla lainsäädännöllä, johdonmukaisella viranomaistoiminnalla sekä reilulla kilpailuympäristöllä voidaan edistää digi-ilmailun kehittymistä Suomessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 1.9.2020 työryhmän arvioimaan digi-ilmailun kehittämisvaihtoehtoja. Työn tavoitteena oli tuottaa digi-ilmailun tilannekuva valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan tausta-aineistoksi.

Digi-ilmailulla tarkoitetaan vakiintunutta reittiliikennettä haastavaa ilmailua. Se kattaa esimerkiksi digitaalisen tiedon hyödyntämiseen perustuvan yleis- ja harrasteilmailun, droonien lennättämisen, lentotaksitoiminnan ja uudenlaiset liikkumispalvelut, valvonta- ja pelastustoiminnan, ambulanssilennot, maa- ja metsätalouskäytön sekä lentokoulutuksen.


Digitaalisen tiedon hyödyntäminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ilmailun kehittämiseen

Työryhmän mukaan jatkossa keskeistä on selvittää, miten digi-ilmailun toimijoiden keräämä digitaalinen tieto saataisiin jaettua alalla toimivien kesken kaikkia hyödyttävällä tavalla. Myös maailmalla jo käytössä olevista sekä uusista kehittyvistä tekniikoista karttuva tieto on tärkeässä asemassa digi-ilmailun kehittämisessä.

Tällaisia ovat yhtäältä esimerkiksi sähkölentokoneet ja automatisoituvat dronet sekä toisaalta teknologiat, jotka mahdollistavat ilmatilan käyttäjien keskinäisen digitaalisen viestinnän ja etälennonjohdon.

Verkostoitumista, yhteistyötä ja vuoropuhelua tarvitaan, jotta alan moninaiset toimijat voivat saada yhdessä aikaan parempaa palvelutasoa ja laajempia taloudellisia hyötyjä. Tulevaisuuden ilmailua edistävän päätöksenteon tueksi tarvitaan nykyistä parempaa tietoa toimialan taloudellisista tunnusluvuista sekä esimerkiksi lentoasemien valtiontuen vaikutuksista muun muassa markkinoiden kehittymiseen.


Neljä kokousta - asiantuntijoita kuultu

Työryhmään ovat kuuluneet liikenne-ja viestintäministeriöstä Timo Kievari (puheenjohtaja), Leena Sirkjärvi (varapuheenjohtaja) ja Juha Parantainen (sihteeri), sisäministeriöstä Ari Laaksonen (varaedustaja Alpo Nikula), puolustus-ministeriöstä Ville Suominen 25.9.2020 asti (varaedustaja Ilkka Ojala), Finavia Oyj:stä Heini Noronen-Juhola (varaedustaja Heikki Isomaa), FinnHEMS Oy:stä Ari Pellinen, Lappeenrannan Lentoasema Oy:stä Eija Joro, Liikenne-ja viestin-tävirastoTraficomista Jukka Hannola, Mikkelin kaupungista Jouni Riihelä, RPAS Finland ry:stä Jonas Stjernberg (varaedustaja Markku Roschier), Seinäjoen kaupungista Tero Kankaanpää (varaedustaja Hannu Latvala), Suomen Ilmailuliitto ry:stä Janne Vasama (varaedustaja Pekka Aakko), Suomen Moottorilentäjien liitto ry:stä Jukka Pekka Kinos, Teknologiateollisuus ry:stäja Puolustus-ja Ilmailuteollisuus PIA ry:stä Tuija Karanko jaTraffic Management Finland Group Oy:stä Pasi Nikama.

Työryhmällä on ollut neljä kokousta ja se on kuullut asiantuntijoina Redstone Aero Oy Esa Korjulaa, VTT:ltä Timo Lindiä, Nordic Aviation Group AS:stä Viktor Saganenkoa, Posti Oy:stä Arttu Hollmérusia sekä Hendell Aviation Oy:stä Matti Auterista, Tuomas Turusta ja Jim Hiltusta.

Työryhmän toimikausi päättyi 7.10.2020. Työn tuloksia hyödynnetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen vuosille 2021–2032.

LVM: Digi-ilmailun työryhmän raportti (PDF-tiedosto)

Lue myös: