EASA julkisti ehdotuksensa miehittämättömän ilmailun sääntelyyn - 128 sivua regulaatiota

EASA_Drone_rules_closeEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkisti NPA (Notice of Proposed Amendment) -ehdotuksensa Euroopan miehittämättömän ilmailun sääntelystä. Ilmailuviranomaisen mukaan 128-sivuinen säännöstä asettaisis suuntaviivat turvalliseen drone-laitteiden operointiin mahdollistaen alan ketteryyden, innovatiivisuuden sekä kasvun. 

Uusi säännöstöehdotelma huomio EASA:n mukaan riskit, jotka miehittämätön ilmailu aiheuttaa ihmisille maassa, lentokoneille ilmassa sekä yksityisyyden suojan ja turvallisuusasiat. Ehdotus antaa EASA:n jäsenvaltioille paljon joustovaraa mm. lentokieltoalueiden suhteen.

Ehdotus sisältää sääntelyä teknisistä ja operatiivisista vaatimuksista miehittämättömän ilma-aluksen operointiin. Mukana on mm. laitteiden tunnistusmenetelmät, ns. geofenching eli ohjelmallisesti rajoitetut lentokieltoalueet sekä lennättäjiltä vaadittavat kelpuutukset.

Mukana ehdotuksessa ovat aiemmat open, specific ja certified -luokitukset. Korkeamman riskiluokituksen operaatioilta vaaditaan riskiarviointi ennen lennätystä. Operaattoreiden tulee myös rekisteröidä RPAS/UAV-laitteensa jos niiden paino ylittää 250 grammaa.

Ehtotus huomioi myös lennokkien lennätyksen, jotka luokitellaan myös droneiksi. Niiden toimintaa on luotu kolme eri vaihtoehtoa. Jäsenvaltiot voivat antaa erityisen luvan lennokkikerhoille ja yhdistyksille miehittämättömän ilmailun säännöksistä poikkeamiseksi. Lennokkeja voitaisiin lennättää siihen erityisesti varatuilla alueilla ja open-luokan toiminnassa suorittaa erityisen alakategorian säännöstön mukaisesti.

NPA-ehdotusta on kehitetty yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa. Mukana on ollut edustajia EASA:n jäsenmaista, UAS-operaattoreita sekä ilmailualan asiantuntijoita.

EASA pyytää kommentoimaan ehdotustaan 12.5-12.8.2017 välisenä aikana. Suomen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lähettämään mahdolliset kommentit tiedoksi itselleen.

Lopullisen ehdotuksensa miehittämättömän ilmailun sääntelystä EASA jättää Euroopan komissiolle vuoden 2017 lopulla. Siinä huomioidaan nyt julkaistuun NPA-ehdotukseen annetut palautteet.

EASA NPA 2017-05 (A) (PDF-tiedosto)