Euroopan neuvosto hyväksyi EASA-perusasetuksen - EU-laajuinen drone-sääntely pian voimaan

EASA_Drone_rules_closeEuroopan Unionin neuvosto on 26. kesäkuuta hyväksynyt EU:n ilmailun turvallisuussääntöjen muutokset. Päätös antaa Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:lle odotetun mandaatin antaa EU:n laajuiset määräykset drone-toimintaan. Uusien riskiperusteisten määräysten avulla EU:n ilmailusektorin odotetaan pääsevän kasvuun ja tekevän siitä kilpailukykyisemmän ja innovatiivisemman.

"Uudet säännöt varmistavat, että lentäminen säilyy turvallisena vaikka taivaallemme tulisi entistä ruuhkaisempaa", sanoi Bulgarian liikenneministeri Ivaylo Moskovski päätöksen jälkeen.

Euroopan komissio iloitsee päätöksestä, jonka on määrä varmistaa turvallinen ja ympäristöystävällinen ilmailu kansalaisille ja taata koko alalle yhtäläiset toimintaperiaatteet. Erityinen muutos on EU:n laajuisen miehittämättömän ilmailun sääntöjen harmonisoinnilla.

"Euroopan ministerit ovat hyväksyneet uudet säännöt ilmailun turvallisuuden säilyttämiseksi mahdollisimman korkealla tasolla. Ne ovat nykyaikaiset, joustavat, tehokkaat ja laskevat kustannuksia", toteaa Euroopan liikenneasioista vastaava komissaari Violeta Bulc päätöksen jälkeen.

"Päätös tuo EU:lle ensimmäistä kertaa koskaan alueen laajuiset säännöt droneille varmistaakseen niiden turvallisen käytön tulevina vuosina. EU voi olla maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa vain jos sen regulaatio on tarkoitukseen sopivaa. Luotan säännöstön nopeaan käytäntönpanoon jäsenvaltioissa, jotta se tulisi voimaan kesän jälkeen", päättää Bulc.

Uusien sääntöjen mukaisesti dronejen tulee olla suunniteltu toimimaan niin, etteivät ne vaaranna ihmisten turvallisuutta. Lennokkien painon tai käyttöalueen mukaan ne pitää varustaa tarvittavilla lisäominaisuuksilla. Operaattoreiden tulee rekisteröidä laitteensa, jos ne voivat  törmätä ihmiseen yli 80 Joulen kineettisen energian voimalla.

Tehtävällä uudistuksella pyritään muokkaamaan säännöistä tarkoituksenmukaisempia ja riskiperusteisempia. Näin pyritään vastaamaan ilmaliikenteen odotettuun kasvuun seuraavina vuosina. Lennokkeja koskevien sääntöjen lisäksi lainsäädännöllä uudistetaan EU-tason siviili-ilmailun turvallisuussääntöjä eli EASA perusasetus.

Uudistuksilla lisätään lisäksi yhteistyötä EU:n lentoturvallisuusviraston EASA:n ja kansallisten viranomaisten välillä konfliktialueiden yli kulkevien lentojen riskien arvioinnissa. Uusi regulaatio mahdollistaa myös uudenlaista työn jakamista jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisten ja EASA:n kesken.

Komissio valtuutetaan uusilla säännöillä kehittämään määräykset tietojen siirtoon lennonrekisteröintilaitteista reaaliajassa lentokoneen ilmoittaessa hätätilanteesta. Sen myötä pyritään nonpeuttamaan pelastustoimien käynnistämistä.

EASA_logo_1EU-komissio ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA jatkavat nyt työtä uusien sääntöjen yksityiskohtien ja teknisten standardien parissa.

Neuvoston päätöstä edelsi Euroopan Parlamentin 12. kesäkuuta tehty äänestys. Seuraavaksi asia julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, jonka jälkeen säännöstö otetaan käyttöön 20 päivän kuluttua julkaisemisesta. Todennäköisesti julkaisu tapahtuu heinäkuun aikana.

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (PDF)

 Lue myös: