Finavia aloittaa YT-neuvottelut -mahdollinen vähennystarve 40 työntekijää

Finavia suunnittelee toimintansa uudelleenjärjestelyä. Yhtiön tavoitteena on uudistaa organisaatiotaan siten, että se tukisi mahdollisimman hyvin Finavian tavoitetta olla asiakaslähtöinen, tehokas ja kannattava palveluyritys. 

Osana toimintansa uudistamista Finavia käynnistää pääosin pääkaupunkiseudulla työskenteleviä toimihenkilöitä koskevan yt-menettelyn, josta voi työnantajan tämän hetkisen arvion mukaan seurata noin 40 henkilön osalta työtehtävien loppuminen tai irtisanomisperusteella toteutettava muutos työsopimukseen. Lopullinen henkilöstövaikutuksien kohdentuminen selviää yt-menettelynpäätyttyä.  

”Lentoliikenteen toimintaympäristö on ollut jo jonkin aikaa voimakkaassa murroksessa. Matkustajat odottavat lentoyhtiöiltä maltillisia lipun hintoja, minkä seurauksena koko lentoliikenteen palveluketjun täytyy jatkuvasti pitää huolta tehokkuudestaan. Tämän takia taloudellinen liikkumavaramme on kapea tulevina vuosina. Finavia haluaa omalta osaltaan olla varmistamassa, että lentoliikenne Suomessa on kannattavaa ja että suomalaisilla on näin mahdollisimman kattavat yhteydet maailmalle”, Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen sanoo.