Finavia ja Suomen Ilmailuliitto tiivistävät yhteistyötä

EFHF_kalustoa_talvella_1Finavia ja Suomen Ilmailuliitto perustivat vuoden alussa säännöllisesti kokoontuvan yhteistyöelimen, jonka tavoitteena on yhdessä käydä läpi yleisilmailijoiden palveluihin liittyviä asioita. Yhteistyön ja vuoropuhelun tiivistäminen lentoasematoimijan ja liiton välillä on yksi keino vahvistaa ilmailukulttuurin kehittymistä Suomessa.

Yksi yhteistyön konkreettinen tulos on erityisesti harraste- ja yleisilmailun hyödyntämän VFR- Suomi julkaisun jatkokehittämisestä sopiminen. Suomen Ilmailuliitto vastaa palvelusta 14.2. alkaen. Finavia tuottaa edelleen tietoja julkaisuun omasta toiminnastaan, mutta julkaisun päivitys ja ylläpitovastuu on jatkossa Suomen Ilmailuliitolla. VFR- Suomi julkaisu sisältää perustiedot VFR-lentämisestä ja valvomattomista lentopaikoista Suomessa.

KariSavolainen_finaviaIlmailuliitto kehittää julkaisua ja selvittää myös muiden kuin Finavian tuottaman tiedon hyödyntämistä palvelussa. Tavoitteena on parantaa yleisilmailun hyödyntämää palvelua. VFR- Suomi oppaan nykyisellään sisältämät tiedot ovat tarvittavilta osin saatavilla myös ilmailukäsikirjasta (AIP), jonka tuottamisesta vastaa Finavia.

"Finavian pääasiallinen tehtävä on mahdollistaa kaupallinen lentoliikenne ja kehittää palveluitaan sen tarpeisiin. Meille on kuitenkin tärkeää, että myös yleisilmailu voi Suomessa mahdollisimman hyvin", toteaa Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Siksi olemme tyytyväisiä voidessamme tukea yleisilmailua ja ilmailun turvallisuutta monin tavoin. Uskon, että tiiviillä vuoropuhelulla saamme vietyä asioita eteenpäin mahdollisimman tehokkaasti”, päättää Savolainen.

timolatikka_keskusta"Yhteistyön tiivistyminen Finavian kanssa on tärkeää koko yleisilmailukentälle. Kyse on suomalaisen ilmailukulttuurin kehittämisestä. Ilmailuliitto ymmärtää VFR Suomi -palvelun merkityksen ilmailijoille ja haluaa kehittää ja modernisoida palvelua entistäkin toimivammaksi", sanoo Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka.

"Hyvä lennonsuunnittelu ja tietojen saatavuus lentopaikkojen palveluista on osa lentoturvallisuustyötä. Osana harrasteilmailun edistämistä tämän palvelun ylläpito on Ilmailuliitolle luontevaa toimintaa".

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 25 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea.