Finavian entinen toimitusjohtaja Kari Savolainen selvittämään keinoja ilmailualan uuteen nousuun

Finnair_planesTyöministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä ovat asettaneet selvityshenkilön, joka arvioi tarvittavia toimenpiteitä ilmailualan selviytymiseksi koronatilanteesta. Tavoitteena on varmistaa, että alalla on edellytykset kestävään kasvuun tulevaisuudessa. Selvityshenkilö Kari Savolainen luovuttaa ehdotuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle 15.3.2021 mennessä.

"Suomen elinvoima on monilta osilta riippuvainen hyvistä lentoyhteyksistä, joita ei ole ilman kattavaa lentoasemaverkostoa. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentän ympärille on muodostunut ilmailualaan sitoutuneiden yritysten keskittymä, joka työllistää tuhansia työntekijöitä", muistuttaa elinkeinoministeri Lintilä.

"Ilmailualan yritykset ja työntekijät ovat kohdanneet rajun taantuman. Nyt tarvitaan tapoja, joilla parannetaan työntekijöiden mahdollisuuksia työllistyä ja kehittää osaamistaan. Näin on jo toimittu Finnairin tapauksessa, jossa Uudenmaan TE-toimisto aloitti elokuussa välittömät toimet irtisanottujen tukemiseksi",  sanoo työministeri Haatainen.

KariSavolainen_finaviaMinisterit Haatainen ja Lintilä nimesivät Kari Savolaisen selvityshenkilöksi 22.12.2020. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Finavian toimitusjohtajana. Nykyisin Savolainen toimii Suomi-rata Oy:n hallituksen puheenjohtaja, jonka lisäksi hän on Steveco Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Arctia Oy:n hallituksen jäsen sekä Backstaff Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö tulee asettamaan erillisen seurantaryhmän tukemaan selvitystyötä ja arvioimaan toimenpide-ehdotuksia niiden valmistuttua. Seurantaryhmään kutsutaan edustajia ilmailualan yrityksistä, etujärjestöistä ja julkiselta sektorilta.

Tavoitteena varmistaa ilmailualan kasvuedellytykset tulevaisuudessa

Selvityshenkilö Savolainen kartoittaa keinoja, joilla suomalainen ilmailuala pääsee kiinni globaaliin kasvuun mahdollisimman nopeasti matkustamisen elvyttyä. Koronapandemia aiheuttaa pysyviä muutoksia ilmailu- ja matkailualan toimintaympäristöön sekä kuluttajien käyttäytymiseen. Selvityshenkilö tarkastelee, miten ala voi varautua muutoksiin ja toisaalta hyödyntää ne.

Finnair_sharklet_ohilentoSelvityshenkilöltä pyydetään myös ehdotuksia siitä, miten epävakaassa työtilanteessa olevien työntekijöiden osaaminen turvataan. Ratkaisuilla varmistetaan, että alalla riittää osaavaa työvoimaa matkailun elvyttyä.

Selvitystyö kohdistuu erityisesti Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristössä toimiviin yrityksiin. Selvityshenkilö kartoittaa mahdollisia toimenpiteitä, joilla houkutellaan Helsinki-Vantaalle lisää yrityksiä ja investointeja.