Finavian liiketulos laski alkuvuonna

Helsinki_Airport_terminalEuroopan talouden jatkuva epävarmuus ja lentoyhtiöiden kustannuspaineet pitivät lentoasemien toimintaympäristön haasteellisena alkuvuonna. Finavian liiketulos laski kotimaan- ja kansainvälisen matkustajamäärien laskiessa. Kansainvälinen vaihtomatkustus kuitenkin kasvoi alkuvuoden aikana.


Finavian mukaan keväällä 2012 alkanut kysynnän lasku jatkui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Finavian liikevaihto laski 7 prosenttia 87,8 miljoonaan euroon. Vertailukaudella kotimaan matkustajamäärä laski 17,8 prosenttia ja kansainvälinen 1,5 prosenttia. Kasvu sen sijaan tuli kansainvälisestä vaihtomatkustuksesta, joka kasvoi 7,3 prosenttia.

KariSavolainen_finavia”Finavia on onnistunut vaikeassa taloudellisessa tilanteessa toimintansa tehostamisessa viime vuonna ja alkuvuoden aikana. Tämän ansiosta kannattavuutemme on kehittynyt alkuvuonna paremmin kuin liikevaihtomme, joka supistui lentoliikenteen alentuneiden matkustajamäärien vuoksi", sanoo Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

”Jatkamme kustannusten määrätietoista hallintaa myös loppuvuonna 2013. Lisäksi tavoittelemme lisää liikevaihtoa etenkin matkustajille myytävien palveluiden myynnissä".

Toimintaa oli tehostettu edellisvuoteen verrattuna ja kulut laskivat 6,8 prosenttia. Henkilöstömäärä oli laskenut edellisvuodesta 184 työntekijällä 2340 työntekijään. Henkilöstökulut alenivat 7,1 prosenttia ja olivat 36,5 miljoonaa euroa (39,3).

Liiketoiminnan rahavirta painui negatiiviseksi ja oli -13,2 miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun rahavirtaan sisältyi kuitenkin kehäradan rahoituskuluja 26,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketoiminnan rahavirta, ilman kehäradan maksuosuutta oli 13,5 miljoonaa euroa (Q1 2012 16,0 miljoonaa euroa).

"Finavian taloudellinen liikkumavara pysyy kuitenkin lähivuosina erittäin kapeana, sillä laajan lentoasemaverkostomme sekä lennonvarmistuksen edellyttämät investoinnit vaativat Finavian tuloksentekokykyyn verrattuna ylisuhteisia investointeja. Iso kysymys on se, miten turvaamme tulevaisuudessa Suomen lentoliikenteelle kilpailukykyisen infrastruktuurin ja palvelut”, päättää Savolainen.


Helsinki-Vantaan tulos laski

Helsinki-VantaaHelsinki-Vantaan matkustajamäärä laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia.Tämä vaikutti sekä lentoliikennetuottoihin, että myös muihin lentoaseman tuottamien palvelujenliikevaihtoon. Helsinki-Vantaan lentoaseman tuotot laskivat 4,5 prosenttia 35,7 miljoonaan euroon.

Verkoston matkustajamäärä laski 17,1 prosenttia. Verkoston kentiltä tehdään pääosin kotimaan lentomatkoja. Erot matkustajamäärien kehityksessä olivat eri lentoasemien välillä suuria. Rovaniemen ja Ivalon lentoasemien matkustajamäärät kasvoivat. Useilla lentoasemilla matkustajamäärät laskivat yli 20 prosenttia vuoden 2012 tammi-maaliskuulta.


Lennonvarmistuksen tulos laskussa

EFES_2Laskeutumisten määrä on alentunut vuoden 2012 tammikuusta lähtien ja lasku jatkui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2013 alusta lukien myös ylilentojen määrä on ollut laskeva.

Tämä näkyi jo ennestään tappiollisen lennonvarmistuksen liikevaihdossa. Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan tulos laski 9 prosenttia 15,4 miljoonaa euroon.

Finavia on aloittanut YT-neuvottelut joiden perusteella lennonvarmistuspalveluita järjestellään uudelleen. Suurimpana muutoksena on Suomen aluelennonjohdon siirtäminen Helsinki-Vantaalle.


Toimialan epävarmuus jatkuu

EFHK_checkin_automaattiEuroopan talousvaikeuksien lisäksi epävarmuutta tuo myös Aasian hidastuva kasvu. Lentoasemien tulee varautua omassa toiminnassaan siihen, että lentoyhtiöt sopeuttavat tarjontaansa nopeasti markkinatilanteen mukaan.

Lentoliikenteen kysynnän vaihtelut ja matkustajamäärien heikentynyt ennustettavuus tuovat haasteita Finavian lentoasemien toiminnan suunnitteluun ja kannattavuuden ylläpitämiseen.

Etenkin kotimaan matkustajamäärien lasku oli alkuvuonna suurta. Finavia arvioi, että lasku ei ole loppuvuotta kohden enää yhtä voimakasta. Kotimaan lentojen tarjonnan odotetaan vahvistuvan jonkin verran, samoin tarjonta Eurooppaan lisääntyy kesää kohti mentäessä.

Vuoden 2013 kokonaismatkustajamäärän arvioidaan lähestyvän loppuvuonna edellisen vuoden tasoa.

 

Lue myös:
Artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?
Finavia aloittaa yt-neuvottelut - aluelennonjohto halutaan Helsinki-Vantaalle