Finnair aloittaa keskustelut lisälomautuksista - resursseja sopeutetaan pienempään toimintaan

Finnair_tailsFinnair aloittaa keskustelut henkilöstönsä kanssa mahdollisista lisälomautuksista, sillä työn määrä on vähentynyt merkittävästi. Suomalaisoperaattori on huhti-kesäkuussa lentänyt vain noin 5% normaalista liikenteestään, ja lomauttanut siksi henkilöstöään jo kevään aikana. Lentoja lisätään asteittain ja loppuvuodesta kapasiteetti on noin 70 prosenttia normaalista.

Finnair on ilmoittanut aloittavansa lentojen asteittaisen lisäämisen heinäkuusta alkaen, ja arvioi lentävänsä heinäkuussa noin 30 %:ia normaalista lentomäärästään. Lentoja liikenneohjelmaan lisätään kysynnän elpyessä, ja Finnair arvioi lentävänsä vuoden lopussa noin 70% normaalista kapasiteetistaan.

Kun täyttä lento-ohjelmaa ei voida koronakauden vuoksi lentää, myös työn määrä on merkittävästi vähentynyt. Kuten Finnair on jo aikaisemmin ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä indikoinut, tarve henkilöstöresurssien sopeuttamiselle jatkuu ainakin koko vuoden 2020. Tästä syystä Finnair aloittaa nyt keskustelut henkilöstönsä kanssa mahdollisista lisälomautuksista.

Tostaiseksi Finnair ei kuitenkaan ole muiden lentoyhtiöiden tavoin ilmoittanut suunnittelevansa massiivisia irtisanomisia. Finnairin toimintaa tukee suomalainen lomautuskäytäntö, jonka avulla työntekijöiden palkkakulut eivät rasita lomautuksen aikana yhtiön taloutta. Palkkakulut laskevat lomautettujen osalta käytännössä nollaan.

Lomautukset siis jatkuvat. Finnair on todennut myös, että mikäli kysyntä ei ala elpyä joutuu Finnairkin selvittämään mahdollisia irtisanomisia.

”On selvää, että kun lennämme huomattavasti normaalia vähemmän, myös tarjolla oleva työn määrä on pienempi. Asteittain kasvava liikenneohjelma lisää vähitellen myös tarjolla olevaa työtä. Kuitenkin, huomioiden matkustusrajoitteisiin ja koronapandemian kehittymiseen liittyvät epävarmuustekijät, paluu normaalitilanteeseen tulee viemään huomattavan pitkään. Siksi nyt neuvottelun kohteena olevat mahdolliset lomautukset näyttävät valitettavasti väistämättömiltä”, sanoo Finnairin henkilöstöjohtaja Johanna Karppi.

Lomautuksia koskeva yhteistoimintamenettely koskee koko Finnairin noin 6100 työntekijää Suomessa. Keskustelut henkilöstön kanssa aloitetaan 25.5. Finnair arvioi, että toteutuessaan lomautukset voisivat olla niin määräaikaisia kuin toistaiseksi voimassaolevia tarjolla olevan työmäärän mukaisesti. Suomen ulkopuolella olevan henkilöstön osalta suunnitellaan vastaavia sopeutustoimia paikallisten lakien mukaisesti.

Lue myös: