Finnair kasvatti syyskuussa matkustajamäärää yli 10 prosenttia

Finnair_A321_TOFinnain vahva kasvu jatkui syyskuussa ja kysynnän ksavu ylitti kapasiteetin kasvun. Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi 10,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 16,9 prosenttia.<--break- />

Finnair kuljetti  syyskuussa 1,08 miljoonaa matkustajaa eli 10,7 prosenttia vertailukautta enemmän. Matkustajakäyttöaste nousi 4,6 prosenttiyksikköä 85,3 prosenttiin.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi syyskuussa 15,4 prosenttia ja liikenne kasvoi 21,5 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 4,5 prosenttiyksikköä 88,9 prosenttiin. Reittitarjonta oli pääpiirteissään sama kuin vertailukaudella, mutta vuoroja lisättiin useisiin kohteisiin, erityisesti Tokioon ja Hongkongiin.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti pysyi viimevuotisella tasolla (ASK -0,3 prosenttia) mutta liikenne kasvoi 17,9 prosenttia: matkustajakäyttöaste nousi peräti 13,4 prosenttiyksikköä 86,6 prosenttiin. Merkittävimmät ohjelmamuutokset vuodentakaisesta olivat Miamin reitin keskeytys kesän ajaksi sekä uuden, kolmesti viikossa operoitavan San Franciscon reitin avaus kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 8,6 prosenttia muun muassa uusien kesäkausireittien ja neljän uuden A321-kapearunkokoneen myötä. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 12,3 prosenttia. Kotimaanliikenteen kapasiteetti väheni vertailukaudesta 3,0 prosenttia. Myydyn liikenteen volyymi supistui hieman vähemmän (RPK -1,2 prosenttia) ja matkustajakäyttöaste nousi.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 10,5 prosenttia ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 15,9 prosenttia. Rahdin vahva positiivinen kehitys jatkui syyskuussa. Suurimpina kasvumarkkinoina edellisvuoteen verrattuna olivat Japani, Saksa, Ruotsi ja Hongkong sekä Kiinan pääkohteet. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä Japan Airlinesin päivittäiseltä Tokio−Helsinki−Tokio-lennolta vuokrattu rahtitila.

Syyskuussa Finnairin lennoista 87,2 prosenttia (90,9) saapui aikataulussa.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK) nousi heinä–syyskuussa 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7.29 eurosenttiä.

”Kolmas vuosineljännes oli liikennesuoritteiden valossa hyvin vahva. Kapasiteettimme kasvoi yli kymmenen prosenttia kaikkina kuukausina ja on ilahduttavaa, että samaan aikaan kysynnän kasvu ylitti selvästi kapasiteetin kasvun. Huomionarvoista on myös se, että yksikkötuottomme on noussut samalla kun koneiden täyttöasteet ovat parantuneet”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2017

  syyskuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %  
           
Koko liikenne yhteensä          
Matkustajat   1000 1   075,7 10,7 8   948,5 8,2  
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 3   252,0 10,6 27   315,4 6,2  
Myydyt   henkilökilometrit milj. 2   775,1 16,9 23   032,0 11,6  
Matkustajakäyttöaste   % 85,3 4,6 84,3 4,1  
Rahti ja   posti tn 15   196,8 13,2 116   143,2 5,8  
Tarjotut   tonnikilometrit 489,7 11,9 4   078,8 7,5  
Myydyt   tonnikilometrit 343,1 16,6 2   774,4 10,5  
Kokonaiskäyttöaste   % 70,1 2,8 68,0 1,9  
           
Euroopan reittiliikenne          
Matkustajat   1000 676,8 11,5 5   611,6 9,3  
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 1   242,3 8,6 10   767,3 6,9  
Myydyt   henkilökilometrit milj. 1   021,3 12,3 8   735,9 9,6  
Matkustajakäyttöaste   % 82,2 2,7 81,1 2,0  
           
Pohjois-Amerikan reittiliikenne          
Matkustajat   1000 31,5 15,8 241,1 2,8  
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 260,5 -0,3 2   054,0 -2,3  
Myydyt   henkilökilometrit milj. 225,7 17,9 1   741,3 3,2  
Matkustajakäyttöaste   % 86,6 13,4 84,8 4,5  
           

 
  Aasian reittiliikenne
         
Matkustajat   1000 191,4 21,3 1   557,6 15,1  
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 1   623,8 15,4 13   315,8 7,2  
Myydyt henkilökilometrit   milj. 1   443,2 21,5 11   758,3 15,2  
Matkustajakäyttöaste   % 88,9 4,5 88,3 6,1  
           
Kotimaan reittiliikenne          
Matkustajat   1000 176,0 -2,2 1   538,1 -0,5  
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 125,4 -3,0 1   178,2 4,8  
Myydyt   henkilökilometrit milj. 84,8 -1,2 796,6 2,5  
Matkustajakäyttöaste   % 67,7 1,2 67,6 -1,5  
           
Rahtiliikenne          
Rahti   reittiliikenteessä yhteensä 13   495,9 12,7 101   735,1 5,2  
- Euroopan   rahtiliikenne tn 2   474,8 5,3 19   275,0 -0,2  
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne   tn 861,9 -11,1 7   018,8 -1,5  
- Asian   rahtiliikenne tn 10   093,4 18,8 74   680,7 8,4  
- Kotimaan   rahtiliikenne tn 65,9 -56,9 760,6 -41,7  
Rahtilento   tn** 1   700,9 17,2 14   407,1 9,6  
Kokonaisrahti-   ja posti tn 15   196,8 13,2 116   142,3 5,8  
Tarjotut   rahtitonnikilometrit* milj. 133,7 10,6 1   092,8 3,4  
Myydyt   rahtitonnikilometrit milj. 94,7 15,7 713,7 7,7  
Tarjotut reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit* milj. 125,5 10,5 1   018,9 3,6
Myydyt reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit milj. 86,2 15,9 640,5 7,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste*   % 70,8 3,1 65,3 3,6
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 47,9 -1,6 49,9 4,2
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 77,0 4,1 70,5 5,2
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  68,7 3,2 62,9 2,3

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä