Finnair sopi valtion takaamalle 600 miljoonan euron lainalle jatkoa vuoteen 2025 saakka

Finnair_A32s_lumessaFinnair on sopinut jatkoaikaa lainalle, jolle valtioneuvosto myönsi toukokuussa 2020 valtiontakauksen enintään 540 miljoonan euron osalta. Finnair on nostanut kyseisen lainan kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana. Nyt ilmoitetuilla muutoksilla Finnair pyrkii ylläpitämään tarvittavaa kassaa.

Valtiontakauksella ja sitä seuranneella takaisinlainalla pyrittiin varmistamaan Finnairin maksuvalmius ja yhtiön toiminnan turvaaminen koronakriisistä aiheutuneen poikkeustilanteen yli. Lisäksi liikepankki takasi lainasta 60 miljoonaa euroa. Järjestely oli EU:n valtiontukisäännösten mukainen ja sai Euroopan komission hyväksynnän 18.5.2020.

Finnair nosti 600 miljoonan euron TyEL-takaisinlainan kolmessa erässä kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana, ja sovitun maksuaikataulun mukaan laina oli tarkoitus maksaa takaisin kahdessa 300 miljoonan euron erässä joulukuussa 2022 sekä kesäkuussa 2023.

Euroopan komission kilpailuviranomainen antoi 20. kesäkuuta 2022 hyväksyntänsä Suomen valtion myöntämälle 540 miljoonan euron takauksen jatkamiselle koskien TyEL-takaisinlainaa.

Ylläpitääkseen tarvittavaa kassaa vallitsevassa epävarmassa toimintaympäristössä Finnair on sopinut muiden osapuolten kanssa, että jatkettujen takausten myötä laina-aikaa jatketaan vuoteen 2025 saakka.

Takaisinmaksuaikataulua muutetaan siten, että yhtiö lyhentää lainaa kesäkuusta 2023 alkaen 100 miljoonaa euroa puolivuosittain, kuitenkin niin, että kaksi viimeistä 100 miljoonan euron lyhennystä maksetaan kokonaisuudessaan 15.5.2025.

Lainaa ei lyhennetä aiemman maksuaikataulun mukaisesti lainkaan joulukuussa 2022.

Lue myös: