Finnairille tulossa uusi operatiivinen johtaja - organisaatio uudistetaan kasvukaudelle

Finnair_A350_Vauramo_1Finnair on vuosien säästöohjelmien jälkeen valmistautumassa kasvuun. Yhtiön suunnitelmien mukaan uusi vaihe edellyttää organisaatiota, joka parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaa kasvun.  Uudistuksella tavoitellaan notkeutta ja nopeutta, joita kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää.

 

Finnair vauhdittaa kasvuaan ja suunnittelee siksi organisaation uudistamista 1. maaliskuuta 2016 kasvustrategiansa mukaisesti. Nyt julkistetut organisaatiosuunnitelmat vaativat vielä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa.

Uudessa organisaatiossa olisi seuraavat yksiköt: Asiakaskokemus, Strategia ja resurssienhallinta, Operatiivinen yksikkö, Kaupallinen yksikkö, Digitalisaatio, Henkilöstö, Talous ja rahoitus, Lakiasiat sekä Viestintä ja yhteiskuntavastuu ja -suhteet. Operatiivinen yksikkö on saamassa uuden johtajan kuten myös uusi Digitalisaatio-yksikkö.

"Olemme tehneet viime vuosina kovasti töitä kilpailukyvyn parantamiseksi, ja vuosi 2015 oli osoitus siitä, että olemme selvästi oikealla tiellä. Etenemme oikeaan suuntaan ja nyt tavoitteemme on lisätä nopeutta sekä kykyä reagoida nopeasti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Haluamme varmistaa, että meillä on sellainen organisaatio, joka mahdollistaa ja vauhdittaa kasvun rakentamista. Kasvu tarvitsee resursseja ja tarkempaa fokusta joillakin alueilla", korostaa Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

"Haluamme nostaa nyt asiakaskokemuksen entistä tiukemmin toimintamme keskiöön. Tämä on osa-alue, jolla on aivan olennainen rooli kasvustrategiassamme. Liiketoimintaympäristömme on jatkuvassa murroksessa, ja siksi meidän on oltava oma-aloitteisia vastataksemme nopeasti muutostarpeisiin", korostaa Vauramo.

"Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja entistä laajempi ja kilpailukykyisempi verkosto. Samalla pidämme huolta siitä, että kehitämme systemaattisesti edelleen jo nyt maailmanluokkaa olevaa operatiivista luotettavuuttamme".


Uuden organisaation johtajat

Asiakaskokemus-yksikköä vetää Piia Karhu, s. 1976. Karhu on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja hän ollut Finnairissa eri johtotehtävissä vuodesta 2013. Viimeksi hän on vastannut Finnairin verkoston suunnittelusta ja liiketoiminnan kehityksestä.

Strategia ja resurssienhallinta, jota johtaa Ville Iho. Iho on aiemmin vastannut Operatiivisesta yksiköstä. Iho on myös Finnairin toimitusjohtajan sijainen.

Operatiivinen yksikkö, jolle nimitetään johtaja myöhemmin. Toistaiseksi Operatiivista yksikköä johtaa Ville Iho

Kaupallista yksikköä, jota johtaa edelleen Juha Järvinen

Uusi Digitalisaatio-yksikkö saa johtoonsa Chief Digital Officerin (CDO) ja tehtävään on nimitetty DI, eMBA Katri Harra-Salosen 21. maaliskuuta alkaen 2016 alkaen. Harra-Salonen, s.1969, on tehnyt pitkän uran digitaaliseen transformaatioon liittyvissä tehtävissä. Vuodesta 2012 hän on toiminut perustamansa Umbrella Strategic Advisory Oy:n toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut Fjord Sweden AB:n toimitusjohtajana Tukholmassa sekä johtotehtävissä Satama Interactive Oyj:ssä Suomessa ja Ruotsissa. Finnairin IT-organisaatiota vetää edelleen Kari Saarikoski, joka raportoi jatkossa CDO:lle.

Henkilöstö, Talous ja rahoitus, Lakiasiat sekä Viestintä ja yhteiskuntavastuu ja -suhteet jatkaisivat pääsääntöisesti entisenlaisina ja niiden johtajat sekä raportointisuhteet säilyisivät entisellään. Näidenkin yksikköjen toimintaa kehitetään niin, että ne tukisivat kasvua ja yhtiön liiketoimintoja.


Entistä laajempi johtoryhmä

"Suunnitelmamme mukaan laajennamme nyt johtoryhmäämme ja madallamme johtamisjännettä", toteaa Pekka Vauramo.

"Näin pyrimme varmistamaan nopean ja koordinoidun päätöksenteon, sillä kasvu edellyttää ripeää liiketoimintamahdollisuuksiin tarttumista ja saumatonta yhteistyötä".

Finnairin johtoryhmään kuuluvat 1. maaliskuuta 2016 lähtien: toimitusjohtaja Pekka Vauramo, henkilöstöjohtaja Eija Hakakari, strategiasta ja resurssienhallinnasta vastaava johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Ville Iho, kaupallinen johtaja Juha Järvinen, asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Piia Karhu, lakiasioista vastaava Sami Sarelius, viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä ja CDO Katri Harra-Salonen (21.3 lähtien).

Heidän lisäkseen johtoryhmään liittyy myöhemmin nimitettävä operatiivisen yksikön johtaja.