Finnairin hallitus luopui palkkiokorotuksista - alensi tilapäisesti hallituspalkkioitaan 15 prosentilla

4xFinnair_290320Finnairin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 9. kesäkuuta. Suurimpia päätöksiä olivat Colm Barringtonin valinta hallituksen varapuheenjohtajaksi sekä yhtiökokouksen hallituspalkkiokorotuksista luopumista. Lisäksi hallitus alensi määräajaksi palkkioitaan 15 prosentilla.

Finnair Oyj:n hallitus valitsi tiistaina 9. kesäkuuta järjestäytymiskokouksessaan Colm Barringtonin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Erlund ja muiksi jäseniksi Colm Barrington, Montie Brewer ja Henrik Kjellberg.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaana Tuominen ja muiksi jäseniksi Tiina Alahuhta-Kasko, Mengmeng Du ja Maija Strandberg.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat Jukka Erlundia ja Maija Strandbergiä lukuun ottamatta riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Erlundin ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska

Finnair Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu, joka on työsuhteessa Finnairiin 30.6.2020 saakka on Erlundin työnantajan Kesko Oyj:n hallituksen jäsen. Strandbergin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on Suomen valtion virkamies.

Hallitus päätti myös luopua yhtiökokouksessa 2020 päätetyistä vuosipalkkioiden korotuksista ja samalla alentaa aiempia vuosipalkkioitaan 15 prosentilla.

Alkuperäisen yhtiökokouksen ehdotuslistan mukaan palkkioita oli määrä korottaa markkinatasolle.

Valtio-omistajan alkuperäisen ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenen vuosipalkkio olisi nostettu 30 300 euroon, varapuheenjohtajan ja valiokuntien puheenjohtajien palkkio 32 700 euroon ja puheenjohtajan palkkio 63 000 euroon. 

Nyt korotuksista luopumisen sekä tilapäisen palkkioiden alentamisen jälkeen hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ovat siten seuraavat:

  • puheenjohtaja 52 020 euroa;

  • varapuheenjohtaja 27 540 euroa;
  • tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajat 27 540 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
  • jäsenen vuosipalkkio 25 500 euroa.

Lue myös: