Finnairin kapasiteetti kasvoi hieman Aasiassa ja Euroopassa - laskua Amerikan-liikenteessä

A321ER_3Finnairin matkustajamäärä kasvoi 3,1 prosenttia ja matkustajakäyttöaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä maaliskuun 2017 aikana vertailukauteen nähden. Amerikan-liikenteen kapasiteetti väheni reilusti ja kasvua tuli hieman Aasiasta ja Euroopasta.

 

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi maaliskuussa 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 4,1 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja oli 81,0 prosenttia.

”Yksikkötuotto nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suurelta osin matkustajakäyttöasteen paranemisen ansiosta; kasvu oli erityisen vahvaa Aasian liikenteessä. Resurssirajoitteiden ja työtaistelujen vuoksi perutut lennot pitivät matkustajakapasiteetin (ASK) vertailukauden tasolla. Kotimaan lentäminen kuitenkin kasvoi selvästi Lapin turismin imussa. SMT:n myynti vertailukauden jälkeen vaikutti yksikkötuoton kehitykseen vajaan prosentin verran heikentävästi,” sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Finavian tytäryhtiön Airpron työehtokiista johti maaliskuun aikana yhteensä 190 Finnairin lennon peruuntumiseen. Kyseessä oli lähinnä kotimaan ja Euroopan lentoja. Niiden peruunuminen heikensi Finnairin kapasiteetin kasvua 1,0 prosenttiyksiköllä.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi maaliskuussa 3,7 prosenttia, ja liikenne kasvoi 8,8 prosenttia merkittävästi korkeamman matkustajakäyttöasteen ansiosta. Kapasiteetin kasvun vaimeudessa näkyi, että Chongqingin lentoja ei lennetä 11.1.–2.5.2017 lentäjien A350 XWB -koulutusten takia.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti supistui vuodentakaisesta 6,6 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne supistui 10,3 prosenttia. Reittikohdevalikoima oli sama kuin vertailukaudella. Osa Amerikan liikenteestä operoitiin tilapäisellä vuokrakalustolla ja -miehistöllä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 1,4 prosenttia ja liikenne kasvoi 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 6,4 prosenttia ja liikenne kasvoi 4,7 prosenttia, kun lentäminen Pohjois-Suomeen lisääntyi. Helsinki-Vantaan toimijoiden työtaistelut vaikuttivat erityisesti Finnairin Euroopan ja kotimaan liikenteeseen.

Reittiliikenteen myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat maaliskuussa 7,5 prosenttia, vaikka vastaava rahtikapasiteetti supistui 4,2 prosenttia. Rahdin volyymi kasvoi selvästi sekä Aasian että Euroopan liikenteessä, mutta pieneni Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

Maaliskuussa Finnairin lennoista 87,8 prosenttia (88,7) saapui aikataulussa.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK)* nousi tammi–maaliskuussa 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 6,82 eurosenttiä.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2017

  maaliskuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 934,0 3,1 2 603,6 4,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 850,1 2,2 8 127,7 0,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 307,7 4,1 6 617,1 3,4
Matkustajakäyttöaste % 81,0 1,5 p 81,4 2,6 p
Rahti ja posti tn 12 514,9 7,5 31 987,4 -2,9
Tarjotut tonnikilometrit 421,4 3,2 1 209,5 1,8
Myydyt tonnikilometrit 281,2 4,6 784,0 1,7
Kokonaiskäyttöaste % 66,7 0,9 p 64,8 -0,1 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 520,8 1,6 1 430,7 3,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 065,3 1,4 2 990,6 -0,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 835,1 1,1 2 266,1 1,7
Matkustajakäyttöaste % 78,4 -0,2 p 75,8 1,4 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 22,0 -10,4 63,5 -6,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 204,6 -6,6 606,2 -4,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 162,4 -10,3 474,3 -6,7
Matkustajakäyttöaste % 79,4 -3,3 p 78,2 -2,2 p
         

  Aasian reittiliikenne
       
Matkustajat 1000 155,3 8,8 464,5 5,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 391,1 3,7 4 011,4 -0,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 176,0 8,8 3 513,0 5,5
Matkustajakäyttöaste % 84,5 3,9 p 87,6 4,8 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 235,8 4,3 644,8 6,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 189,1 6,4 519,5 11,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 134,2 4,7 363,6 8,7
Matkustajakäyttöaste % 71,0 -1,2 p 70,0 -1,5 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 911,3 8,1 27 722,8 -2,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 2   168,0 9,9 5 467,8 -0,9
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 654,2 -5,4 1 905,7 -6,0
- Asian rahtiliikenne tn 7 941,5 9,1 19 927,8 -2,9
- Kotimaan rahtiliikenne tn 147,7 -3,0 421,6 -9,1
Rahtilento tn** 1 603,6 3,8 4 264,5 -3,1
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 514,9 7,5 31 987,4 -2,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 115,9 -3,7 336,1 -5,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 74,9 5,9 192,2 -3,3
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,2 -4,2 311,4 -5,8
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 66,8 7,5 170,5 -2,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 64,7 5,9   p 57,2 1,0   p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 41,1 -1,8   p 41,4 -0,1   p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 68,4 8,9   p 59,2 2,3   p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  62,3 6,8   p 54,7 1,6   p


* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä