Finnairin kokonaiskapasiteetti ja käyttöaste laskivat tammikuussa

Finnair Airbus A319.Finnairin liikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna tammikuussa 3,0 prosenttia, ja kokonaiskapasiteetti laski 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 0,4 prosenttiyksikköä ja oli 77,5 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti laski tammikuussa 1,9 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 0,1 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 8,7 prosenttia ja kapasiteetti 3,9 prosenttia edellisvuodesta.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna tammikuussa 26,3 prosenttia ja kapasiteetti laski 19,9 prosenttia.

Rahtiliikenne kasvoi vertailukaudesta 10,2 prosenttia ja kapasiteetti kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 3,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 61,1 prosenttia.

Finnairin reittilennoista 84,8 prosenttia (82,0) ja kaikista lennoista 84,2 prosenttia (80,7) saapui aikataulussa.                                      

                                  

Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2014

    tammikuu
2014
  muutos
%
  tammikuu
2014
  muutos
%

Koko liikenne yhteensä
       
Matkustajat 1000 702,3 2,7 702,3 2,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 551,9 -2,4 2 551,9 -2,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 977,5 -3,0 1 977,5 -3,0
Matkustajakäyttöaste % 77,5 -0,4 p 77,5 -0,4 p
Rahti ja posti tn 11 273,3 11,4 11 273,3 11,4
Tarjotut tonnikilometrit 391,1 0,5 391,1 0,5
Myydyt tonnikilometrit 245,0 0,3 245,0 0,3
Kokonaiskäyttöaste % 62,6 -0,1 p 62,6 -0,1 p
         

Reittiliikenne yhteensä
       
Matkustajat 1000 646,6 7,1 646,6 7,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 168,8 1,3 2 168,8 1,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 640,3 3,7 1 640,3 3,7
Matkustajakäyttöaste % 75,6 1,8 p 75,6 1,8 p
         

Euroopan reittiliikenne
       
Matkustajat 1000 357,1 5,4 357,1 5,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 732,5 3,9 732,5 3,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 513,1 8,7 513,1 8,7
Matkustajakäyttöaste % 70,0 3,0 p 70,0 3,0 p
         

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
       
Matkustajat 1000 12,8 8,2 12,8 8,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 109,6 12,6 109,6 12,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 84,7 8,6 84,7 8,6
Matkustajakäyttöaste % 77,3 -2,8 p 77,3 -2,8 p
         

Aasian reittiliikenne
       
Matkustajat 1000 127,7 -1,1 127,7 -1,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 200,3 -1,9 1 200,3 -1,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 964,4 -0,1 964,4 -0,1
Matkustajakäyttöaste % 80,3 1,5 p 80,3 1,5 p
         

Kotimaan reittiliikenne
       
Matkustajat 1000 149,0 20,4 149,0 20,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 126,5 9,8 126,5 9,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 78,0 17,7 78,0 17,7
Matkustajakäyttöaste % 61,7 4,1 p 61,7 4,1 p
         

Lomaliikenne
       
Matkustajat 1000 55,7 -30,4 55,7 -30,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 380,6 -19,9 380,6 -19,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 337,3 -26,3 337,3 -26,3
Matkustajakäyttöaste % 88,6 -7,6 p 88,6 -7,6 p
         

Rahtiliikenne
       
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 182,0 -4,8 8 182,0 -4,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 728,3 -2,1 1 728,3 -2,1
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 615,0 -7,1 615,0 -7,1
- Asian rahtiliikenne tn 5 677,4 -5,2 5 677,4 -5,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 161,2 -7,3 161,2 -7,3
Rahti lomaliikenteessä tn 26,8 -62,3 26,8 -62,3
Rahtilento tn** 3 064,5 110,3 3 064,5 110,3
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 273,3 11,4 11 273,3 11,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 110,9 4,2 110,9 4,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 67,8 10,2 67,8 10,2
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 61,1 3,3 p 61,1 3,3 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 57,5 -2,5 p 57,5 -2,5 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 57,7 1,1 p 57,7 1,1 p

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä