Finnairin Q3 jäi tappiolle - kannattavuuden palauttamisen toteuttaminen on käynnistynyt

Finnair_fleet_1Finnairin Q3-nettotulos jäi  edelleen tappiolle, mutta vertailukelpoinen liiketulos oli positiivinen kausiluonteisuuden ja patoutuneen kysynnän ansiosta. Finnair on jo käynnistänyt uuden strategian toteuttamisen, jolla keskitytään rakentamaan kannattava lentoyhtiö tasapainoisella reittiverkostolla. Koko vuosi on kuitenkin jäämässä jo kolmatta kertaa peräkkäin tappiolliseksi.

"Finnairin kolmannen neljänneksen nettotulos oli tappiollinen, mutta vertailukelpoinen liiketulos kääntyi voitolliseksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 viimeisen neljänneksen. Positiivinen liiketulos kausiluontoisesti vilkkaimmalla neljänneksellä on askel oikeaan suuntaan, mutta edessä on pitkä tie yrityksen tervehdyttämiseksi", avasi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner

Finnairin liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 260,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 719,2 miljoonaa euroa (199,4). Koko alkuvuoden eli tammi-syyskyyn ajalla liikevaihto kasvoi 292,9 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 669,3 miljoonaa euroa (424,9).

Vertailukelpoinen liiketulos oli Q3:n osalta  35,2 miljoonaa euroa (-109,1) ja liiketulos oli 19,2 miljoonaa euroa (-106,0). Koko alkuvuosi jäi kuitenkin merkittävästi tappiolliseksi, kun tammi-syyskuun vertailukelpoinen liiketulos oli -181,8 miljoonaa euroa (-403,6) ja liiketulos oli -238,6 miljoonaa euroa (-394,2).

Manner_2021_4"Kohtaamamme haaste on raskaan pandemian ja Venäjän ilmatilan sulun yhdistelmän takia ainutlaatuisen vaikea, ja siksi määrätietoiset toimet uuden strategian toteuttamiseksi ja kannattavuuden palauttamiseksi koko vuoden tasolla ovat välttämättömiä", jatkoi Manner.

"Kesäkauden aikana Finnair kuljetti 2,8 miljoonaa matkustajaa, kun pandemia-aikana patoutunut kysyntä jatkoi purkautumistaan. Liikevaihto nousi neljänneksellä 719,2 miljoonaa euroon (199,4) yksikkötuottojen hyvän kehityksen tukemana. Vertailukelpoinen liiketulos oli 35,2 miljoonaa euroa (-109,1), kun tekemämme toimet kustannusten karsimiseksi, myynnin tehostamiseksi ja tuottojen optimoimiseksi alkoivat näkyä", kertoi Manner.

Finnair on kuljetti Q3:lla noin 800 000 matkustajaa ja koko alkuvuoden aikana noin 6,6 miljoonaa matkustajaa. Kolmannella neljänneksellä matkustajakäyttö aste oli 80,1 prosenttia, kun koko alkuvuoden osalta matkustajakäyttöaste oli vain 65,9 prosenttia (35,7).

"Kauden tulos oli kuitenkin raskaasta velkaantumisesta johtuvien korkeiden rahoituskulujen sekä dollarin vahvistumisesta aiheutuneiden valuuttakurssitappioiden vuoksi edelleen 37,2 miljoonaa euroa tappiolla", sanoi Manner.

Finnairin toimintaympäristön merkittävät haasteet jatkuivat, ja kolmannen neljänneksen liiketulosta rasittivat edelleen poikkeuksellisen korkea polttoaineen hinta, jonka negatiivinen kustannusvaikutus oli noin 303 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna.

Lisähaasteita toi myös vahva Yhdysvaltain dollari, pandemian jäljellä olevat vaikutukset muun muassa Kiinan matkustusrajoitusten muodossa sekä Venäjän ilmatilan sulusta johtuvat Aasian-reittien pidentyneet lentoajat kasvaneine operointikustannuksineen.

Euroopanlaajuisesti ilmailussa kesäkausi oli resurssipulan takia operatiivisesti vaikea.

"Lentojemme täsmällisyys oli eurooppalaisten lehtoyhtiöiden parhaimmistoa, Helsingin uuden hubin toimivuus oli selkeä vahvuus ja asiakastyytyväisyytemme pysyi hyvällä tasolla, nettosuositteluindeksi oli 40. Asiakkaat valitsivat meidät Skytraxin tutkimuksessa Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi, nyt jo 12. kertaa peräkkäin. Näistä saavutuksista kiitos kuuluu kaikille finnairilaisille, jotka päivittäin varmistavat parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja operatiivisen laadun", kiitteli Manner.

Venäjän ilmatilan sulku vaikuttaa merkittävästi Finnairin tuloksentekokykyyn pitkällä tähtäyksellä. Syyskuussa 2022 Finnair julkisti uuden strategian kannattavuuden palauttamiseksi. Sen keskeiset toimet ovat maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempi verkosto, laivaston optimointi, yksikkötuottojen vahvistaminen, kumppanuuksien hyödyntäminen, yksikkökustannusten pienentäminen, kestävän taseen rakentaminen ja vastuullisuus.

"Strategian toteutustyö etenee parhaillaan kautta organisaation. Esimerkkeinä maantieteellisesti tasapainoisemmasta verkostosta ovat elokuussa avattu Mumbain-reitti sekä yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa lentojen avaamiseksi kolmesta pohjoismaisesta pääkaupungista Dohaan marras–joulukuussa", kertoi Manner.

"Neuvottelut henkilöstön kanssa työehtojen muutoksista etenevät osana yksikkökustannustavoitettamme ja olemme saavuttaneet ehdolliset neuvottelutulokset kahden liittomme kanssa. Haemme säästöjä myös muista kulueristä. Aloitimme katsauskauden jälkeen lisäksi muutosneuvottelut yhtiön globaalin organisaatiorakenteen keventämisestä. Strategian toteutus etenee loppuvuoden aikana nopeasti jokaisella mainitulla osa-alueella ja vaatii kaikkien sidosryhmien myötävaikutusta", päätti Manner.


Finnair lentää noin 70% tasolla pandemiaa edeltävästä ajasta

Finnair arvioi lentävänsä vuoden 2022 neljännen neljänneksen aikana keskimäärin noin 70 prosentin kapasiteetilla vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna. Lentokoneiden vuokraukset miehistöineen toisille lentoyhtiöille nostavat käytössä olevan kapasiteetin noin 80 prosenttiin.

Finnair_tankkausLyhyellä aikavälillä Finnairin arvioi matkustuksen vahvan kysynnän jatkuvan, mikä tukee yhtiön yksikkötuottoja vuoden 2022 kesäkuukausien tapaan. Toimintaympäristön merkittävä epävarmuus kuitenkin jatkuu edelleen, koska polttoaineen hinta on poikkeuksellisen korkea ja Venäjän ilmatilan sulun pituus, inflaation vaikutus kysyntään ja kustannuksiin sekä koronapandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden kehitys ovat epäselviä.

Finnair toistaakin ohjeistuksensa, jonka mukaan vuoden 2022 vertailukelpoinen liiketulos tulee olemaan kolmatta vuotta peräkkäin huomattavan tappiollinen.

Finnair kertoo uuden strategiansa toteuttamisen etenemisestä sekä vuoden 2023 tulevaisuuden näkymistään ja ohjeistuksestaan vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä helmikuun 2023 puolivälissä.