Finnairin yhtiökokous nosti hallituspalkkiot kohti markkinatasoa - puheenjohtajaksi Suvanto-Harsaae

Finnair_winter_tails_1Finnairin 18. maaliskuuta 2024 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti tehden niihin isot korotukset. Tavoitteena on saattaa hallituspalkkiot markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Uutena yhtiön kahdeksanjäseniseen hallitukseen nousi Jussi Siitonen ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sanna Suvanto-Harsaae. Yhtiökokouksen päätöksenä oli myös osakkeiden yhdistäminen.
Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 18. maaliskuuta 2024. Kokouksessa oli edustettuna 266 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 13 041 146 965 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Junkers_F13_KatajanokallaYhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä sekä siihen liittyvästä suunnatusta osakeannista ja osakkeiden lunastamisesta. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen 20.3.2024. Kyseisenä päivänä 100 vuotta aiemmin Finnairin edeltäjä Aero suoritti ensimmäisen kaupallisen lentonsa.

Järjestelyn tavoitteena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen parantaminen.

Järjestely toteutetaan luovuttamalla vastikkeetta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja lunastamalla vastikkeetta yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden yhdistämisen jälkeen jokaista yhtiön nykyistä 100 osaketta vastaisi yksi yhtiön osake.

Aero_osakekirjaFinnair lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajan arvo-osuustililtä yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy kertomalla kullakin arvo-osuustilillä olevien osakkeiden lukumäärä kertoimella 99/100. Jokaista 100 yhtiön osaketta kohden lunastetaan siten 99 yhtiön osaketta. Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 21.3.2024 mennessä.

Näiden lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti ettei tilikaudelta jaeta osinkoa. Tilikauden voitto 231 458 763,52 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

D-AVXB_011016aVoittosummaa voi suhteuttaa esimerkiksi yhteen Airbus A321neo -koneen hintaan, joka oli vuonna 2018 noin 129,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Airbus ei ole vuoden 2018 jälkeen julkaissut ns. listahintojaan, joilla ei usein kuitenkaan ole suoraa yhteyttä solmittuihin sopimuksiin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.


JussiSiitonenSuvanto-Haarsae jatkaa hallituksen puheenjohtajana - Jussi Siitonen uutena jäsenenä hallitukseen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan.

Tehtäviin valittiin ehdotuksen mukaisesti uudelleen Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer, Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Henrik Kjellberg, Simon Large ja Sanna Suvanto-Harsaae. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jussi Siitonen.

SuvantoHaarsaeVuoden 2023 yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittu Sanna Suvanto-Harsaae jatkaa tehtävässä myös tulevan kauden ajan. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituspalkkioihin ensimmäiset korotukset sitten vuoden 2021

Hallituksen palkkioihin yhtiökokous teki reilut korotukset tammikuussa 2024 tehdyn pitkäjänteisen palkkioehdotusohjelman mukaisesti. Sen tavoitteen on saattaa hallituksen palkkiot markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Edellisen kerran hallituksen palkkioita korotettiin vuonna 2021, jolloin ne nostettiin nykyiselle tasolle. Palkkioita oli vuonna 2020 leikattu 15 prosentilla.

Hallituspalkkioita korotettiin nyt tehtävästä riippuen 14-19 prosentilla. Finnairin hallituksen puheenjohtajan uusi vuosipalkkio on 72 000 euroa, varapuheenjohtajan 39 000 euroa ja hallituksen jäsenen 35 000 euroa.

Palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankittaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita. Tarvittaessa myös koko vuosipalkkio voitaisiin maksaa kokonaisuudessa rahana.

Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000 euroa vuodessa ja näiden valiokuntien jäsenelle 3 000 euroa vuodessa. Vastaavat palkkiot maksetaan myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

fin_tails_HELAirportsignHallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 3 200 euroa kokoukselta. Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan 800 euroa kokoukselta. Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksetaan kokonaan rahana.

Edellisten lisäksi tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

Lue myös: