Jukka Vähäpesolasta Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uusi jäsen

A321ER_10Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano muuttuu. Uutena jäsenenä mukaan tulee Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola. Hän korvaa saman edustajana sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Hanna Hiidenpalon, joka jättää Työeläkevakuutusyhtiö Elon vuoden 2023 lopulla.

Elo tiedotti 12. syyskuuta, että Hanna Hiidenpalo lopettaa nykyisessä tehtävässään 30. syyskuuta 2023 ja toimii neuvonantajana vuoden 2023 loppuun asti. Näin ollen hän jättää myös Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenyyden.

Hänen tilalleen tulee Elosta osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola. Muilta osin nimitystoimikunnan kokoonpano pysyy ennallaan. Muut jäsenet ovat osastopäällikkö ja ylijohtaja Kimmo Viertola valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta ja sijoitusjohtaja Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta.

Finnairin vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pysyvä elin yhtiön hallinnossa ja se koostuu kolmesta vuosittain nimettävästä jäsenestä.

 

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Hallituksen puheenjohtaja ei ole nimitystoimikunnan jäsen eikä hänellä ole äänivaltaa. Hänellä on kuitenkin oikeus osallistua nimitystoimikunnan kokouksiin ja saada näihin kokouksiin liittyvät materiaalit. 

 

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon kesäkuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

 

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

 

Nimitystoimikunta toimittaa 31. tammikuuta 2024 mennessä yhtiön hallitukselle ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.