Finnairin yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan esityksen uudesta hallituksesta

Finnairin yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallitus sai myös valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden ostamisesta.

Finnairin uuteen hallitukseen kuuluvat Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Merja Karhapää, Harri Kerminen, Gunvor Kronman ja Harri Sailas valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sailaksen.

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: 61 200 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 32 400 euroa varapuheenjohtajalle sekä 30 000 euroa muille hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle ja 1 200 euroa ulkomailla asuvalle jäsenelle kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kokonaisosakemäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

 Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.