IATA alensi kasvuennustetta vuodelle 2012

In-the-skyKansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA on alentanut lentoliikennealan kasvuennustetta vuodelle 2012. Genevessä pidetyssä toimialakatsauksessa IATA:n johtajan Tony Tylerin mukaan euroalueen kriisi on suurin uhka lentoyhtöiden tuloksille.

IATA:n mukaan vuoden 2011 osalta lentoyhtiöiden kannattavuus jatkuu heikkona mutta muuttumattomana. Ennusteen mukaan lentoyhtiöden tuotot ovat kuluvalta vuodelta 6,9 miljardia USA:n dollaria.

Eurooppalaisyhtiöt ovat kaikista haastavimmassa asemassa koska Euroopan alueen tuotot jäävät vähäisiksi korkeampien matkustajamaksujen ja heikon kotimarkkinan takia. EU-alueen lentoyhtiöiden odotetaan tekevän vain noin yhden miljardin dollarin tuloksen tulevana vuonna. Huono kannattavuus on ollut eurooppalaisyhtiöiden vaivana liikenteen kasvuluvuista huolimatta. Tuotot ovat pudonneet ja kysynnän kasvu on heikolla pohjalla talouskriisin edessä.

Vuoden 2012 osalta IATA on laskenut kasvuennustettaan lentoyhtiöiden tuottojen osalta 4,9 miljardista USD:stä 3,5 miljardiin dollariin. IATA:n mukaan euroalueen kriisi voi eskaloituessaan aiheuttaa pankkikriisin sekä Euroopan laajuisen laman ja tuoda lentoyhtiöille yli kahdeksan miljardin dollarin tappiot.

Vaikka valtiot onnistuisivat väliintulossaan on todennäköistä, että Eurooppaa kohtaa ainakin lyhyt taantuma. Yhtiöiden ja asiakkaiden luottamus on laskenut jo liian alas. Globaalia bruttokansantuote ennustetta vuodelle 2012 on päivitetty alaspäin 2,1 prosentiin. Historiallisesti globaalin bruttokansantuotteen putoaminen alle kahteen prosenttiin on kääntänyt lentoyhtiöiden tuotot tappiolle.

Eurooppalaisoperaattoreiden uskotaan putoavan vuonna 2012 noin 600 miljoonan dollarin tappioihin heikkojen kotimarkkinoiden ja nousevien matkustajamaksujen myötävaikuttamina. Samanaikaisesti Pohjois-Amerikassa odotetaan noin 1,7 miljardin dollarin ja Aasiassa noin 2,1 miljarin dollarin tuottoja.

IATA:  Eurozone Crisis Biggest Risk to Profits - Regional Differences Widen