ICAO määritti lentokoneiden uudet päästörajat ja melutasot

Ilmassa_1Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n ympäristökomitea CAEP (Committee on Aviation Environmental Protection) on ottanut tärkeän edistysaskeleen, joka johtaa kohti puhtaampaa ja hiljaisempaa ilmailua. CAEP-komitean jäsenet ovat päässeet kokouksessaan yhteisymmärrykseen uusista hyväksyntärajoista CO2-päästöjen ja lentomelun osalta. IATA ja Airbus tyytyväisiä kehityksen suuntaan.

Hiilidioksidipäästöjen osalta tehdyt päätökset ovat askel kohti kattavaa käytäntöä lentokoneiden CO2-standardeista. Sopimus hyväksyntämenettelyistä on jatkoa vuoden 2012 heinäkuussa tehdyille päätöksille joiden mukaan määritettiin metrisen järjestelmän raja-arvot eri lentokoneiden ja teknologioiden CO2-päästöille.

"Tämän yksimielisen päätöksen kautta ICAO ja CAEP osoittavat sitoutumisensa maailmanlaajuiseen tehokkaaseen CO2-päästöjärjestelmään", kommentoi ICAO:n neuvoston puheenjohtaja  Roberto Kobeh González.

Päästörajojen lisäksi kokouksessa käsiteltiin myös lentomelun rajoja. Yhteisymmärryksessä komiten jäsenet päättivät asettaa uuden rajan olemaan 7 EPNdB:tä alle ICAO:n nykyisten Chapter 4 -rajojen. EPNdB on mitta-arvo, jolla määritetään lentomelun häiritsevyyttä ihmisille ottaen huomioon melutaso ja melun kesto.

Määräys koskee uusia suunniteltavia lentokoneita, jotka tulevat käyttöön vuoden 2017 jälkeen. Melurajoitus koskee kevyempiä ilma-aluksia vasta vuodesta 2020 eteenpäin. Päätös menee vielä ICAO:n meuvoston hyväksyntään ja se tulee voimaan 31. joulukuuta 2013.

Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n ja lentokonevalmistaja Airbusin mukaan uudet tiukemmat melurajat ovat tervetulleita.

"Lentoliikenne on jo 75 prosenttia hiljaisempaa, kuin neljä vuosikymmentä sitten ja ala etenee jatkuvasti kohti kustannustehokkaita melunhallintaratkaisuja", sanoo IATA:n pääjohtaja Toni Tyler.

Airbusin innovaatiot ja teknologia ovat olleet avainasemassa ja uudet A350 XWB ja A320neo-koneet täyttävät uudet melunormit jo nyt. Lentokonevalmistaja jatkaa myös työtään muiden meluntorjuntaratkaisujen parissa. Yksi meluntorjunnan menetelmistä on automaattinen melua vähentävä lähtömenetelmä (Automatic Noise Abatement Departure Procedure, NADP), joka optimoi työntövoiman ja lentoradan asutun alueen yli.

"Uudet standardit ovat tärkeä osoitus siitä, miten maailmanlaajuinen ilmailuteollisuus on proaktiivisesti mukana ympäristöasioissa", päättää Airbusin toimitusjohtaja Fabrice Brégier.

Isossa-Britanniassa melurajoitukset ovat maailman tiukimmat, ja siellä Airbusin A380 sai palkinnon hiljaisuudestaan vuonna 2012 melun vähentämistä edistävältä UK Noise Abatement Society -järjestöltä.

A380 kuljettaa 42 prosenttia enemmän matkustajia kuin lähin vastaava lentokone, mutta sen tuottama lentomelu lähdössä on puolet pienempi. Laskeuduttaessa A380:n tuottama melu on 3–4 kertaa pienempi. A350 XWB -konemallin melutaso on jopa 16 desibeliä alle nykyisten vaatimusten.

Lue myös:
Airbusin A380-lentokone palkittiin lentomelun vähentämisestä