Suomen hallitus ehdottaa muutoksia lentoliikenteen päästökauppalakiin

Airbus_A340_flyingSuomen hallitus esittää muutoksia lentoliikenteen päästökauppalakiin. Muutoksilla yhdenmukaistettaisiin lainsäädäntöä EU:n kanssa ja vahvistettaisiin lentoliikenteen EU:n päästökaupan säännöt käynnissä olevalle päästökauppakaudelle. EU:n jäsenmaat ovat sopineet päästökaupan sääntöjen kiristämisestä vuodesta 2021 alkaen.

EU hyväksyi joulukuussa 2017 asetuksen päästökauppadirektiivin muuttamisesta. Vuoden 2020 loppuun saakka päästökauppaa jatketaan pääosin samoilla säännöillä kuin vuosina 2013-2016. Sen jälkeen päästökauppaa kiristetään ja maksuttomia päästöoikeuksia vähennetään.

Kansalliseen päästökauppalakiin lisättäisiin maksutta jaettavien päästöoikeuksien vähennyskerroin, joka tulisi voimaan 2021. Se vähentäisi lentoyhtiöille maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää vuosittain 2,2 prosenttia vuoden 2020 tasosta.

Voimaan tulisi brexit-sääntö, joka suojaisi EU:n päästökauppajärjestelmää jäsenvaltion erotessa unionista. Lisäksi kansainvälisten hankeyksiköiden käyttökielto tulisi voimaan vuonna 2021 eli EU:n vuoden 2030 päästötavoitteiden saavuttamisessa ei saa enää käyttää hankkeita, joissa vähennetään päästöjä ETA-alueen ulkopuolella. Päästökauppa rajattaisiin nykyiseen tapaan ETA-maiden sisäisiin lentoihin vuoden 2023 loppuun saakka.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu. Seuraavassa vaiheessa esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. Laki tulisi voimaan vuoden 2019 aikana.


Kansainvälinen CORSIA-päästöhyvitysjärjestelmä voimaan 2021

ICAO_A39_kokous_2Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n jäsenmaat ovat sopineet lentoliikenteen päästöjen vähentämisestä ja lentoliikenteen päästökauppaan on tulossa lisää muutoksia.

Maailmanlaajuisesti kattava CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) -päästöhyvitysjärjestelmä hyväksyttiin vuonna 2016 ICAO: 39:n yleiskokouksen päätteeksi. Kyseessä oli historiallinen päätös, jonka tekivät ICAO:n 192 jäsenvaltiota. CORSIA otetaan käyttöön vuonna 2021.

Suomi ja kaikki Euroopan siviili-ilmailukonferenssin 44 jäsenmaata ovat sitoutuneet CORSIA:an. Tavoitteena on pysäyttää kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt vuoden 2020 tasolle.

Lentoyhtiöt hyvittävät mahdollisen kasvun hankkimalla päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta. ICAO:ssa on tarkoitus myös käynnistää työ, jossa päätetään pitkän aikavälin päästövähennystavoitteista, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan.

Lentoliikenne on ollut EU:n päästökaupassa vuodesta 2012 lähtien. Viimeisen vuoden aikana tapahtunut päästöoikeuksien huomattava hinnan nousu on lisännyt merkittävästi päästökaupan tehoa ja ohjannut käyttämään uutta ympäristöystävällistä teknologiaa.

ICAO_kylttiEU:n päästökaupan mahdollisesta kehittämisestä ja sopeuttamisesta CORSIA:an päätetään sen jälkeen, kun globaalin järjestelmän lopullinen sisältö on selvillä ja Euroopan komissio on arvioinut järjestelmän vaikuttavuutta. 

Suomi on sitoutunut EU:n päästökauppaan ja kansainväliseen päästöjen hyvitysjärjestelmään CORSIA:an. Näiden markkinamekanismien rinnalle ei ole suunnitteilla kansallista lentoliikenteen verotusta, sillä se vääristäisi kansainvälistä lentoyhtiöiden ja lentoasemien kilpailua.

Lentoliikenteen osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on noin kaksi prosenttia. Lentoliikenteen päästöosuus on kasvussa, sillä lentoliikenteen määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä. Päästöjen määrä on kasvanut myös Suomessa, kun lentojen määrä on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2016 viimeisein raportointivuoteen 2017 verrattuna. (lue lisää aiheesta alla olevasta linkistä).

Lue myös: