ICAOn lentoliikenteen CORSIA-päästöjärjestelmä sai vahvaa tukea Helsingistä

BlacklabeledKansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn globaalin lentoliikenteen päästöjärjestelmän CORSIAn toimeenpano vaatii vahvaa sitoutumista koko ilmailusektorilta. Eilen päättynyt, 36 maata sekä useiden lentoyhtiöiden ja kansainvälisten organisaatioiden edustajia yhdistänyt ICAOn alueellinen työpaja onnistui CORSIA-päästöjärjestelmän käytäntöjen avaamisessa.

”Tämä vuosi on merkittävä CORSIAn tuleville saavutuksille lentoliikenteen päästöjen rajoittamisessa. ICAOn alueellinen CORSIA-työpaja Helsingissä osoitti, että ilmailusektori on vahvasti sitoutunut lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen ja CORSIAn toimeenpanoon. Olemme iloisia, että viesti on vastaava myös muista, kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn neljästä alueellisesta työpajasta”, painottaa Traficomin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Trafi_HenttuHelsingissä 26.-27.3.2019 järjestetty, erityisesti ICAOn Euroopan ja Pohjois-Atlantin alueen jäsenvaltioita kokoava tilaisuus on yksi viidestä, ICAOn alueellisista CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) -työpajoista.  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjesti Helsingin tapahtuman ICAOn pyynnöstä.

 ”Ympäristöasiat tulevat olemaan vahvasti myös ICAOn yleiskokouksen agendalla ensi syksynä ja Suomi on vahvasti sitoutunut edistämään lentoliikenteen yhteisiä päästötavoitteita. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä koko kansainvälisen ilmailuyhteisön kanssa voimme luoda vahvan ja tasapainoisen globaalin päästöjärjestelmän”, summaa Henttu.


CORSIA-työpaja toi esille päästöjärjestelmän toimeenpanoon käytännön ratkaisuja

”ICAOn alueellinen CORSIA-työpaja Helsingissä oli erittäin onnistunut. Tietoisuuden ja osaamisen kasvattamisella on merkittävä rooli CORSIAn täytäntöönpanossa”, painotti tilaisuuden moderaattorina toiminut, Traficomin johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner.

A320_wingtip_1CORSIAn puitteissa on määritelty päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevat standardit ja suositellut menettelytavat. ICAOn alueellisessa CORSIA-työpajassa pureuduttiin siihen, mitä päästöjen tarkkailusuunnitelma pitää sisällään ja miten sitä toteutetaan käytännössä.

 ”Keskityimme standardeihin ja erityisesti CO2-päästöjen tarkkailuun. Työpajoissa painotettiin viranomaisten ja operaattoreiden välitöntä yhteistyötä tarkkailusuunnitelman viimeistelyssä”, kertoo Lohko-Soner. 

”Yhtenä esimerkkinä yhteistyöstä on myös ICAOn kumppanuusohjelma ACT-CORSIA, jossa mentorimaat tarjoavat tukea ja koulutusta CORSIAn toimeenpanosta käytännössä. Saimmekin tästä erinomaisia esimerkkejä ja käytännön näkökulmia, kun sekä mentorimaat että mentoroitavina olleet maat kertoivat kokemuksiaan ohjelmasta”, jatkaa Lohko-Soner.

ICAOn kumppanuusohjelma tukee päästöjärjestelmäosaamista

Työpajan aikana ICAO kannusti jäsenvaltioita laajalti jatkamaan hyvää yhteistyötään. ICAO kertoi myös, että CORSIAn toimeenpanossa tukeva kumppanuusohjelma saa jatkoa.

Lineup_jono_1ACT-CORSIA-kumppanuusohjelma on kivijalka ICAOn suunnitelmassa tukea jäsenvaltioita CORSIAn toimeenpanossa.

"Haluamme ICAOssa rohkaista jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön CORSIAn toimeenpanossa ja ACT-CORSIAn kumppanuusohjelman puitteissa, jossa mentorivaltioiden tekniset asiantuntijat seuraavat ja tukevat läheltä CORSIAn tarkkailu-, raportointi-, ja todentamisjärjestelmän valmistelua ja toimeenpanoa ICAOn ”No Country Left Behind” -ohjelman hengessä", , kommentoi ICAOn ympäristövastuualuetta johtava Jane Hupe.

Helsingin alueellinen työpaja oli tästä näkökulmasta erittäin onnistunut, keskustelu antoisaa ja saimme edistettyä CORSIAn toimeenpanoa laajalti”, päätti Hupe.

 Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevat ICAOn standardit ja suositellut menettelytavat tulivat voimaan 1.1.2019. Ilmailu on ensimmäinen liikennemuoto, joka on saavuttanut yhteisen, globaalin päästöjärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Lue myös: