ICAOn Euroopan ja Pohjois-Atlantin alueen CORSIA-työryhmä kokoontuu Helsingissä

Taivas_1Lentoliikenteen kansainvälinen CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) -päästöjärjestelmä toi ilmailualan toimijoita ympäri maailman Helsinkiin kaksipäiväiseen Euroopan alueen työryhmän tapaamiseen. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn johdolla lentoyhtiöt, järjestöt ja viranomaiset pureutuvat uuden päästöjärjestelmän omaksumiseen ja kehittämiseen.

 Helsingissä järjestettävä, erityisesti Euroopan ja Pohjois-Atlantin alueen valtioita kokoava tilaisuus on yksi viidestä, ICAOn johdolla järjestetyistä, kaikki maanosat kattavista CORSIA-työpajoista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjestää Helsingin tapahtuman ICAOn pyynnöstä 26.-27.3.2019.

ICAOn CORSIA-työryhmät kokoontuvat ympäri maailmaa  21. maaliskuuta - 12. huhtikuuta 2019 välisenä aikana. Helsingin lisäksi muut kokouspaikat ovat Paraguyain
Asunción, Etelä-Korean Seoul, Egyptin Kairo ja Senegalin Dakar.

”Olemme Suomessa tiukasti sitoutuneet ilmailun päästötavoitteiden saavuttamiseen ja haluamme vahvasti tukea CORSIAn täytäntöönpanoa. ICAOn CORSIA-työpajan järjestäminen on meille erittäin mieluinen tehtävä ja toivomme työpajan tuotosten kannustavan globaalisti entistä kunnianhimoisempiin ilmailun ilmastotavoitteisiin”, sanoi Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.  

 Helsingissä lentoyhtiöiden ja järjestöjen edustajat sekä viranomaiset perehtyvät ICAOn johdolla kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmään eli CORSIAan. Työpajoissa keskitytään erityisesti päästöjen tarkkailuun, raportointiin ja todentamiseen.


CORSIA tavoittelee lentoliikenteen hiilineutraalia kasvua vuodesta 2020

 Ilmailu on ensimmäinen liikennemuoto, joka on saavuttanut yhteisen, globaalin päästöjärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. CORSIA -järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta.

jattovanat_2Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on tehty jo paljon työtä panostamalla ilma-alusteknologiaan, vaihtoehtoisiin kestäviin polttoaineisiin, energiatehokkaaseen lentotoimintaan sekä ilmatilan käyttöön.

Lentoliikenteen voimakkaan kasvun vuoksi tarvitaan kuitenkin myös markkinaehtoinen päästöjärjestelmä.

 CORSIAn tavoitteena on lentoliikenteen hiilineutraalikasvu vuodesta 2020 ja se toimii siten, että lentoyhtiöt hyvittävät kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kasvun ostamalla päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta. 

”ICAOn neuvosto hyväksyi maaliskuun alussa käytettävien päästöyksiköiden kriteerit. Pohjoismaat ovat vahvasti mukana asiantuntijaryhmässä, joka jatkaa työtä arvioimalla kriteerien pohjalta päästöyksiköitä tuottavia hankeohjelmia sekä tekemällä suosituksia käytettävistä päästöyksiköistä ICAOn neuvostolle”, kertoi johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner.


Lentoliikenteen CO2-päästöt kasvussa Suomessa ja Euroopassa

Suomessa toimivat lentoyhtiöt ilmoittivat kasvulukuja päästöissään, kun vuoden 2018 aikana ilmoitettiin edellisvuoden päästöt. Vuoden 2017 osalta päästöjä ilmoitettiin Suomessa kaikkiaan 1 051 798 tonnia, kun vuoden 2016 osalta määrä oli 988 675 tonnia.

A321-Engine-and-SharkletPäästöt ovat Suomessa olleet tasaisessa nousussa vuodesta 2013 lähtien. Tilanne on vastaava koko EU:n päästökauppalain alaisten lentojen osalta. Päästöt ovat kasvaneet vuoden 2013 53,5 miljoonasta CO2-tonnista vuoden 2016 61,4 miljoonaan hiilidioksiditonniin.

Valtaosan päästöistä Suomessa raportoi edellisvuoden tavoin Finnair, joka on kasvattanut kovasti liikennettään ja vastaanottanut lisää kapearunko- sekä laajarunkokoneita.

Kaikkiaan Finnair raportoi vuodelta 2017 Trafille 1 051 722 tonnia CO2-päästöjä, kun määrä oli vuoden 2016 osalta 988 568 tonnia. Kasvavan yhtiön päästöt nousivat vuodessa siis 63 154 tonnia.


CORSIAn päästöjentarkkailuvelvoite alkoi vuoden alusta

Vuoden alusta alkoi lentoyhtiöiden päästöjentarkkailuvelvoite CORSIAn puitteissa. Nyt kerättävän tiedon avulla lasketaan päästöjen taso, johon päästöjen kasvua verrataan. Vertailutasona tulee toimimaan vuosien 2019 ja 2020 päästöjen keskiarvo.

ICAO_kylttiPäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevat ICAOn standardit ja suositellut menettelytavat tulivat voimaan 1.1.2019 ja EU:ssa ne toimeenpannaan päästökauppadirektiivin kautta.

Komissio antoi maaliskuun alussa asetusluonnoksen CORSIAn MRV-säännöksistä (monitoring, reporting and verification system), joita käsitellään seuraavien kuukausien aikana EU-parlamentissa ja neuvostossa.

CORSIA on vapaaehtoinen ICAOn jäsenvaltioille vuosina 2021-2026 ja pakollinen vuosina 2027-2035. Vuonna 2021 alkava päästöjenhyvitysvelvoite lasketaan järjestelmään kuuluvien jäsenvaltioiden välisiltä reiteiltä, kun taas lentoyhtiöiden on raportoitava päästönsä kaikilta ICAOn jäsenvaltioiden välisiltä reiteiltä.

CORSIAn vapaaehtoiseen vaiheeseen on ilmoittautunut mukaan 79 valtiota kattaen lähes 77 prosenttia kansainvälisestä lentoliikenteestä. Mukana ovat jo mm. kaikki Euroopan valtiot. Vuoteen 2026 saakka päästökauppa on siis vapaaehtoista. ICAO:lla on kaikkiaan 192 jäsenmaata.

Lue myös: