Ilmatieteen laitos kehittää ilmatilan käyttäjille entistä parempaa sääpalvelua

Lentosaapaivystaja_ilmatiedeIlmatieteen laitos kehittää EU:n CEF-rahoituksella uusia sääpalveluita ilmatilan käyttäjien tarpeisiin. Projektin myötä parannetaan sääpalveluita Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomalaiset toimijat hakevat CEF-tukea vuoden 2015 monivuotisesta ohjelmasta yhteensä 53,68 miljoonaa euroa. Suomen valtio on mukana kolmessa hankkeessa. Eduskunnan Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 4. helmikuuta.

Ilmatieteen laitos hakee rahoitusta Sub-regional SWIM MET deployment to support NEFRA -projektilleen. Sen myötä parannetaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansallisten sääpalveluiden kykyä tuottaa uuden sukupolven säätietoa uuden ”System Wide Information Management (SWIM)” -tietoarkkitehtuurin mukaisesti ilmatilan käyttäjiä varten.

Säätuotteissa siirrytään SWIM-käyttöönoton myötä tuotepohjaisesta mallista datapohjaiseen malliin, missä säätieto on käytettävissä kaikissa loppukäyttäjän järjestelmissä riippumatta niiden teknisestä sovelluksesta.

Hankkeesta on vastuussa Ilmatieteen laitos (osuus kustannuksista 57 %). Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 11/2016–12/2020 on 2,66 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 1,51 miljoonaa euroa. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 1,33 M€ (50 %), josta Suomen osuus on 0,76 miljoonaa euroa.

Muita hanketahoja ovat Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI / Ruotsi, 31 %), Danish Meteorological Institute (DMI / Tanska, 12 %), Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LEGMC / Latvia, 66 %) ja Estonian Environment Agency (ESTEA / Viro, 34 %).


Tukipäätöksiä heinäkuussa 2016

Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen.

CEF-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan heinäkuussa 2016. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä CEF-rahoituskomitean konsultointi.