Ilmavoimien Hawkit tukeutuvat Pirkkalaan Ahjo 21 -harjoituksessa

Hawkit_pirkkalassaIlmasotakoulun Ahjo 21 -lentotoimintaharjoitus alkaa Pirkkalan tukikohdassa maanantaina 14. kesäkuuta 2021. Kahdeksan Hawk-suihkuharjoituskonetta tukeutuu Pirkkalaan osana kadettien HW1-lentokoulutusvaihetta.

 

Harjoituksessa lennetään kahdeksalla Hawk-suihkuharjoituskoneella ja se on osa kadettien HW1-vaiheen lentokoulutusta. Toiminta painottuu Pirkkalan tukikohdan lähiharjoitusalueille sekä Porin edustalla sijaitsevalle merialueelle.

Lentotoimintaa on suunniteltu toteutettavaksi päivittäin kello 9‒21 välillä ja harjoitus päättyy perjantaina 18. kesäkuuta 2021 noin kello 15.

"Ahjo 21 -harjoituksen tavoitteena on kouluttaa kadeteille HW1-lentokoulutusohjelman mukaisia suunnistus-, mittari-, taito- ja osastolentoja. Harjoituksen aikana nostetaan koulutettavan kadettikurssin lentointensiteettiä ja lisätään nuorten lento-oppilaiden lentorutiinia", kertoo harjoituksen johtaja everstiluutnantti Lauri Suominen.

Harjoituksessa käytetään myös matalia lentokorkeuksia. Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä, jota pyritään ehkäisemään välttämällä asutuskeskusten yllä lentämistä sekä noudattamalla lentomelua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Ahjo 21 toteutetaan pääasiassa kantahenkilökunnan voimin. Koronaviruksen varalta henkilöstöä on jaettu osastoihin, joiden välisiä kontakteja on rajoitettu.