Ilmavoimien upseereita uusiin tehtäviin - Eversti Elonheimo F-35 -yhteystoimiston päälliköksi

TuukkaElonheimo_ILMAVPuolustusvoimain komentaja kenraali Janne Jaakkola on määrännyt useita Ilmavoimien upseereita uusiin tehtäviin. Eversti Tuukka Elonheimo määrättiin Suomen F-35 -yhteystoimiston päälliköksi Yhdysvaltoihin. Hänen lisäkseen upseereita määrättiin siirtymään Satakunnan lennoston Ilmataistelukeskuksen sekä Satakunnan lennoston ja Ilmasotakoulun Lentotekniikkalaivuiden johtoon.

Eversti Tuukka Elonheimo on 1. heinäkuuta 2024 lukien määrätty Suomen F-35 -yhteystoimiston päälliköksi Yhdysvaltoihin. Eversti Elonheimo palvelee tällä hetkellä suunnittelupäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.

Aiemmin eversti Elonheimo on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa, erityistehtävässä ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa sekä Hävittäjälentolaivue 21. komentajana Satakunnan lennostossa.

Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2015 sekä Yhdysvaltojen Ilmavoimien Air War Collegen vuonna 2021. Elonheimo ylennettiin everstiksi  joulukuussa 2023.

F35_3_taxiEverstiluutnantti Jaakko Salomäki on määrätty 1. kesäkuuta 2024 lukien Ilmataistelukeskuksen johtajaksi Satakunnan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiopäällikkönä Lapin lennoston esikunnassa.

Everstiluutnantti Jan Bjurström on määrätty 1. kesäkuuta lukien Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Ilmasotakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmaoperaatiokeskuksen varapäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Liina Kavekari on määrätty Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Satakunnan lennostoon 1. elokuuta 2024 lukien. Everstiluutnantti Kavekari palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla. Kavekari ylennettiin everstiluutnantiksi kesäkuussa 2021.

Lentotekniikkalaivue tuottaa koko lennoston lentokaluston lentotekniset kunnossapitopalvelut, kuten lentokaluston määräaikaishuollot ja vikakorjaukset sekä päivittäiset tarkastukset.

Lue myös: