Japanissa otettiin käyttöön uusia lennonvarmistuksen turvaverkkoja - syynä Hanedan kiitotieturma

MLIT_1Japanin maa-, infrastruktuuri-, kuljetus- ja matkailuministeriö MLIT otti käyttöön uusia ennaltaehkäiseviä toimia, jotta Tokion Hanedan kiitotiellä 2. tammikuuta tapahtuneen turman kaltaiset onnettomuudet vältettäisiin tulevaisuudessa. Lennonvarmistuksessa on otettu käyttöön uusia menetelmiä turvallisuuden takaamiseksi ja matkustajien luottamuksen palauttamiseksi.

MLIT_2MLIT:n julkistamiin toimiin kuuluvat perusteellinen ohjeistus lennonvarmistustoimijoille ja lentoliikenteen harjoittajille, lennonjohtajien valvontajärjestelmien parantaminen, lentäjän tekemä visuaalinen valvonta, kiitotielle siirtymisen sääntöjen täysi täytäntöönpano sekä lennonjohtajien ja lentäjien välisen kommunikoinnin vahvistaminen.

Toimet otetaan käyttöön 9. tammikuuta 2024 alkaen Tokion Hanedassa 2. tammikuuta 2024 tapahtuneen kiitotieturman seurauksena.

Uusia toimia otetaan seuraavissa vaiheissa käyttöön myös Naritassa, Nagoyassa, Itamilla, Osakassa, Fukuokassa ja Nahassa.

MLIT_3Käytännössä tämä tarkoittaa tutkalennonjohtajille entistä suurempaa vastuuta tilannekuvan ylläpidosta ja lisähenkilöä, joka valvoo tutkakuvaa ja ilmoittaa poikkeamista viiveettä työpisteellä olevalle lennonjohtajalle.

Lentäjien tulee seurata kiitotietä lähestyessään rullaamista sekä loppulähestymistä visuaalisesti entistä tarkemmin. On seurattava muuta liikennettä sekä varmistuttava kiitotien olevan vapaa. Kiitotieodotuspaikoille tullaan maalaamaan pysäytysviivoja aiempaa kirkkaammilla väreillä.

MLIT_4Lähtevälle liikenteelle ei enää kerrota lähtöjärjestysnumeroa ja uusia varotoimia otetaan käyttöön kiitotien läheisyydessä. Lennonjohtoselvitykset kiitotielle siirtymiseksi ovat aiempaa rajoittavampia ja radiopuhelinfraseologia on selvempää. Kiitotielle siirtyminen on mahdollista vain seuraavilla lennonjohtoseltyksillä: Cleared for take-off, Cross runway, Line up and wait, Taxi via runway ja Backtrack runway.

MLIT_5Lentäjien osalta huomiota kiinnitetään toimintamentelmien noudattamiseen sekä lennonjohtoselvitysten oikeanlaiseen takaisinlukuun. Oikean rullausreitin osalta on oltava entistä tarkempana.

Osapuolten välistä kommunikaatiota kehitetään lentäjien ja lennonjohtajien välisessä hätäkokouksessa, joka pidetään Hanedassa jo tammikuun aikana. Muilla lentoasemilla vastaava kokous järjestetään myöhemmin.

Lue myös: