Jo 60 vuotta helikopteritoimintaa puolustusvoimissa - Utin helikoptereilla osastolento Kouvolan alueella

KAS_NH90_soihduttaaPuolustusvoimien helikopteritoiminta käynnistyi 5. tammikuuta 1961 Neuvostoliitosta hankituilla helikoptereilla. Nyt 60 vuotta myöhemmin käytössä pääkalustona ovat yhteiseurooppalaiset NH90-helikopterit. Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoona viettää perinnepäivää ja suoritti Kouvolan seudulla osastolennon kuudella helikopterilla.

SM1_ilmavoimat_SIMPuolustusvoimien helikopteritoiminnan käynnistämisestä tuli 5. tammikuuta 2021 kuluneeksi jo 60 vuotta. Ensimmäiset ilmavoimien operointiin hankitut helikopterit ostettiin Neuvostoliitosta vuonna 1961.

Kyseessä oli neljän neuvostoliittolaisen Puolassa lisenssillä valmistetun W.S.K. SM-1/600 -helikopterin (Mil Mi-1) hankinta. Helikopterit koottiin Tampereella.

Jo ennen tätä hankintaa helikopteritoimintaa oli käynnistelty yhteistyössä Imatran Voima Oy:n kanssa vuonna 1953. Kyseinen siviilitoimija oli hankkinut Suomen ensimmäisen helikopterin samana vuonna. Nykyisin kyseisellä Bell 47 -helikopterilla (OH-HIA) annettiin koulutus ilmavoimien ensimmäisille helikopterilentäjille. Nykyisin OH-HIA on Suomen Ilmailumuseon kokoelmissa.

HS-5_170903Ensimmäinen Ilmavoimien helikopteritukikohta perustettiin Satakunnan lennoston alaisuuteen Poriin vuonna 1961. Sieltä toiminta siirrettiin Uttiin vuonna 1962, jossa nähtiin olevan paremmat edellytykset kuljetuslentotoiminnalle.

Karjalan lennosto oli pääosin siirtynyt Utista Rissalaan. Helikoptereita operoi helikopterilentue, joka oli osa Uttiin vielä jäänyttä Karjalan lennoston Kuljetus- ja tiedustelulentolaivuetta.

M016-9344Suurempia kuljetushelikopterita hankittiin marraskuussa 1962. Kolme Mil Mi-4 -helikopteria koottiin Suomessa ja luovutettiin ilmavoimien käyttöön helmikuussa 1962.

Helikopteritoiminnan tarjoamat mahdollisuudet kaikille aselajeille huomattiin jo 1960-luvulla eikä Mi-4 -kalusto enää riittänyt kattamaan tarpeita.

HR-1_151220SM-1-helikoptereita käytettiin vuoteen 1966 saakka ja Mi-4 -helikoptereilla lennettiin vielä vuosina 1978-1979.

Helikoptereita käytettiin myös maavoimien joukkojen tukena lähinnä koulutuksen värittämiseen ja maalitoiminnassa.

Helikopterikalustoa uusittiin vuonna 1973, kun Suomi osti Neuvostoliitosta kaksi Mi-8-helikopteria.

HS_merellä_kymenlaakson-museoNe nostivat helikopteritoiminnan kokonaan uudelle tasolle monipuolisuutensa ja toimintavarmuutensa myötä. Mukaan tuli myös meripelastuskyky.

Vuoteen 1983 mennessä ilmavoimille hankittiin kaikkiaan yhdeksän Mi-8-helikopteria. Viimeiset kolme lensivät Rajavartiolaitoksella Super Pumien saapumiseen saakka. Tämän jälkeen nekin siirrettiin ilmavoimien käyttöön.

HH-uusiohjaamo1990-luvulla hankittiin MD500-kevythelikoptereita, joita ostettiin lisää 2000-luvun alussa. Nykyisin niitä on käytössä seitsemän kappaletta. Helikoptereita modifioidaan parhaillaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Nykyisten NH90-kuljetushelikoptereiden hankinnasta päätettiin vuonna 2001 ja ensimmäisen NHIndustriesin toimittamista helikoptereista maavoimat vastaanotti vuonna 2008. Viimeisen NH90-helikopterin Maavoimat vastaanotti kesäkuussa 2015.


Ilmavoimista maavoimien ilmailuun

MD500_mustaVuosina 1962-1996 helikopterit palvelivat Ilmavoimien väreissä ja niiden päätehtävänä oli Ilmavoimien rauhan ja sodan uhan ajan nopeiden materiaalikuljetusten ja siirtojen varmentaminen.

Ilmavoimiin aikaisemmin kuulunut Helikopterilentue siirrettiin 1.1.1997 maavoimien alaisuuteen. Uusimuotoisen helikopteritoiminnan vaatimusten mukaisesti Helikopterilentue muutettiin 1.1.2001 Helikopteripataljoonaksi.

kuningas_santahamina_6NH90-helikoptereita käytetään maavoimien operaatioiden lisäksi myös virka-aputehtävissä, kuten etsintä- ja pelastustehtävissä sekä palonsammutuksessa. Vuosittain tällaisia tehtäviä on noin 40.

Perinnepäiväänsä 5. tammikuuta viettävällä Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonalla oli juhlapäivänä osastolentoharjoitus Kouvolan alueella noin kello 13.00. Helikopteriosaston saattoi havaita mm. Anjalankoskella, Korialla, Voikkaalla, Valkealassa ja Kouvolassa.

utti_perinnepaiva_puolustusvoimatVuoden 2021 perinnepäivän osastossa nähtiin neljä NH90- ja kaksi MD500 -helikopteria (Ohessa arkistokuva).

Utin jääkärirykmentin helikopteripataljoonalla on nykyisin käytössä kaksikymmentä NH90- ja seitsemän MD500-helikopteria. Utin jääkärirykmentissä on henkilöstöä noin 400 ja varusmiehiä noin 220. MH, HK

Päivitys kello 18.40: Lisätty OH-HIAn käyttö lentäjien koulutuksessa.
Lue myös: