Kaksi samannimistä reittipistettä lentosuunnitelmassa kaatoi Ison-Britannian NATS:n lentotietojärjestelmän

LHR_twrIson-Britannian ilmatilassa lennonvarmistuspalveluja tarjoava NATS on selvittänyt syyn 28. elokuuta 2023 tapahtuneelle lentotietojärjestelmän kaatumiselle. Lennonjohdon lentosuunnitelmia käsittelevä alijärjestelmä kaatui lentosuunnitelmaan, jossa oli kaksi samannimistä, mutta eri paikoissa sijaitsevaa reittipistettä. Tapaus aiheutti lentoliikenteelle tuntien viiveitä ja yli 1500 lennon peruuntumisen joiden lähtö- tai määräkenttä oli Isossa-Britanniassa.

NATS:n 6. syyskuuta 2023 julkaiseman alustavan raportin mukaan ongelmat johtuivat lennonvarmistusjärjestelmän alajärjestelmästä, joka käsitteli lentosuunnitelmia. Ennen tapahtunutta kaikki järjestelmät toimivat normaalisti. Ongelmia aiheutti FPRSA-R -alijärjestelmä (Flight Plan Reception Suite Automated), joka on yksi pieni osa lennonvarmitusohjelmistojen kokonaisuudessa.

EC_NM_ops_ctrKyseinen versio FPRSA-R -järjestelmästä otettiin NATS:lla käyttöön lokakuussa 2018. Siitä lähtien järjestelmä oli käsitellyt ongelmitta yli 15 miljoonaa lentosuunnitelmaa. Ongelmia ei oltu kohdattu ensisijaisessa tai varajärjestelmässä ennen kuin se kaatui yllättäen 28. elokuuta 2023.

Lentoyhtiöt jättävät mm. reitti-, korkeus- ja nopeustietoja sisältävät lentosuunnitelmansa Eurocontrolin IFPS-järjestelmään (Integrated initial flight plan processing system), josta ne siirtyvät lennonvarmistusyhtiöiden järjestelmiin.

Ongelmat alkoivat Isossa-Britanniassa kello 08.32 paikallista aikaa järjestelmään tulleen lentosuunnitelman myötä ja noin 20 sekuntia myöhemmin FPRSA-R:n ensisijainen järjestelmä ja varajärjestelmä menivät huoltotilaan. Lentosuunnitelmien osalta käytössä oli tuolloin neljän tunnin puskuri, joka ei kuitenkaan tällä kertaa riittänyt vian selvittämiseksi. 

NATS ilmoitti lentoliikennerajoituksista CFMU_UK280823siirtyessään manuaaliseen lentosuunnitelmatietojen käsittelyyn kello 11.00 välttääkseen lennonjohtajien kuormittumisen, kun automaattiset lentosuunnitelmatiedot loppuisivat puskurista kello 12.30.

FPRSA-R saatiin palautettua toimintaan eristetysti kello 13.36 paikallista aikaa ja automaattisesti toimivana oikeassa toimintaympäristössä kello 14.27 paikallista aikaa. Ison-Britannian ilmatilassa oli asetettujen rajoitusten seurauksena vähiten lentoja kello 15.00-16.00 välisenä aikana. Suurimmat lentoliikennettä rajoittaneet sääntelyt purettiin kello 16.10 ja kaikki lentoliikenteeseen kohdistettu sääntely poistettiin kello 18.03.

NATS:n selvityksen mukaan lentoyhtiöt joutuivat perumaan maanantailta 28. elokuuta yli 1500 lentoa. Niiden lisäksi peruttiin merkittävästi lentoja myös tiistaina 29. elokuuta, kun lentoyhtiöt käynnistivät operaationsa uudelleen. Ison-Britannian ilmatilassa lensi 28. elokuuta noin 5500 lentoa.

LHR_terminaali_BALentoliikenteelle asetetut rajoitukset toivat NATS:n alueen lennoille yhteensä 65 250 minuutin viiveet. Käytännössä tämä viivemäärä tarkoittaisi noin 575 lennon viivästymistä noin tunnilla ja 50 minuutilla. Ison-Britannian ilmatila ei ollut tapauksen aikana suljettuna. Liikennettä rajoitettiin, jotta lentoturvallisuus voitiin taata.

Eurocontrolin mukaan 28. elokuuta Ison-Britannian ilmatilassa oli suunniteltu operoitavaksi 5592 lentoa, jotka olivat lähtevää, saapuvaa ja ylilentävää liikennettä. Määrä oli noin 2000 lentoa vähemmän kuin ennustemalli. Lukujen ero selittyy perutuilla ja Ison-Britannian ilmatilaa kyseisenä päivänä vältelleillä lennoilla.


Kaksi samannimistä reittipistettä lentosuunnitelmassa

Lentoyhtiö jätti ICAO:n ohjeistuksen mukaan laaditun lentosuunnitelman Eurocontrolin IFPS-järjestelmään. Lennon oli määrä lähteä ilmaan maanantaiaamuna 28. elokuuta noin kello 04.00 ja saapua määränpäähän noin kello 15.00.

ICAO-lentosuunnitelmatiedot muutettiin euroopanlaajuiseen ADEXP-formaattiin. Siinä on mukana mm. reittipisteet lennon reitillä. Sellaisille Ison-Britannian ilmatilan kautta kulkeville lennoille, jotka eivät laskeudu sinne lisätään ADEXP-formaattiin lisäreittipisteitä Ison-Britannian ilmatilan ulkopuolelta, koska niitä tarvitaan lennon etenemiseksi pois alueelta.

Eurocontrol_NM1Tällä kertaa ADEXP-reittipisteissä oli kaksi reittipistettä, jotka sijaitsivat maantieteellisesti kaukana toisistaan, mutta niillä oli sama nimi. Reittipisteistä ensimmäinen oli lähellä lennon lähtopaikkaa ja toinen noin 4000 merimailin eli noin 7400 kilometrin päässä lähellä lennon määränpäätä.

Tämä hyväksytty lentosuunnitelma välittyi NATS:n järjestelmään oikea-aikaisesti kello 08.32 eli neljä tuntia ennen koneen saapumista Ison-Britannian ilmatilaan. Tätä seurasi siis järjestelmän kaatuminen 20 sekuntia myöhemmin.

Järjestelmä meni huoltotilaan kuten sen vikatilanteessa kuuluikin toimia. Lennonjohdossa lentotietojen manuaalinen syöttö on osa normaalia varautumista, mutta tuolloin kapasiteetti on merkittävästi normaalia alhaisempi.

Vikatilanne ei aiheuttanut lennonjohdon osalta lentoliikenteelle vaaratilanteita. NATS on jo tehnyt operatiivisia muutoksia ja järjestelmäpäivitys on jo koekäytetty. Vastaavaa ongelmaa ei siis enää pitäisi päästä syntymään.

Ison-Britannian ilmailuviranomainen CAA UK käynnistää tapauksesta oman riippumattoman tutkinnan. Tuloksia odotetaan syyskuun loppuun mennessä. 

Vaikka ICAO ja muut tahot ovat tehneet työtä epäyksilöllisten reittipisteiden nimien poistamiseksi, on samannimisiä reittipisteitä edelleen ympäri maailmaa. Sekaannusten välttämiseksi tällaisten identtisten reittipisteiden tulee sijaita maantieteellisesti etäällä toisistaan. Reittipisteiden nimissä on viisi merkkiä, joita käytetään peräkkäin tiettyjen sääntöjen mukaisesti. MH

Lue myös: