Kesäkausi siivittää Finnairin nousua - odottaa 135-155 miljoonan euron liiketulosta

FinnairA350tailHyvin sujuneen kesän ansiosta Finnair nostaa vuoden 2017 ohjeistustaan vertailukelpoisen liiketuloksen osalta ja täsmentää kapasiteettiennustetta vuodelle 2017.

Finnair arvioi, että sen kapasiteetti kasvaa vuonna 2017 noin 9 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Aikaisempaan ohjeistukseen verrattuna kapasiteetti kasvaa yhdellä lisäprosentilla. Kasvu painottuu edelleen aiemman ohjeistuksen mukaisesti voimakkaasti vuoden jälkipuoliskoon.

Vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan jokseenkin yhdenmukaisesti kapasiteetin kanssa.

Vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2017 osalta olevan 135-155 miljoonaa euroa, jos polttoaineen hinta ja valuuttakurssit säilyvät nykytasollaan eikä markkinaympäristössä tapahdu merkittäviä muutoksia.

Finnairin vertailukelpoinen liiketulos vuodelta 2016 oli 55,2 miljoonaa euroa. Tuloksen odotettiin kaksinkertaistuvan vuodelle 2017.


Aikaisempi ohjeistus heinäkuulta  piti näkymiä epävarmempina

Matkustaja- ja rahtiliikenteen kysyntänäkymiin Finnairin päämarkkina-alueilla liittyy edelleen epävarmuutta. Finnair arvioi edelleen, että laivaston uusimisen ja uusien lentokoneiden käyttöönoton myötä sen kapasiteetti kasvaa 8–10 prosenttia vuonna 2017 viime vuoteen verrattuna. Kasvu painottuu voimakkaasti vuoden jälkipuoliskoon. Vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan jokseenkin yhdenmukaisesti kapasiteetin kanssa.

Finnair arvioi, että jos polttoaineen hinta ja valuuttakurssit säilyvät nykytasollaan, sen vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2017 suunnilleen kaksinkertaistuu edellisvuotisesta.